Αγγελιοδοσία ιδιωτών - my.xe

Ερωτήσεις σχετικά με την αγγελιοδοσία ιδιωτών

46 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας και Διονύσιος Λιάλιος
Καταχώριση αγγελίας

Σε ποια κατηγορία πρέπει να δημοσιεύσω την αγγελία μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω καταχώριση αγγελίας μέσω my.xe;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω δήλωση & πιστοποίηση τηλεφώνου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θέλω να κάνω δημοσίευση αγγελίας στο έντυπο, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Μόλις πλήρωσα αλλά δεν ξέρω αν η συναλλαγή μου ήταν επιτυχής

Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πως μπορώ να βρω την αγγελία μου στο xe.gr;

Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποιός είναι ο κωδικός της αγγελίας μου;

Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω τηλεφωνική καταχώριση αγγελίας;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σχετικά με τα τέλη σταθερής και κινητής τηλεφωνίας

Αναλυτική ενημέρωση για τις χρεώσεις των προϊόντων της Χρυσής Ευκαιρίας
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Fax Χρυσής Ευκαιρίας για καταχώριση αγγελίας

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Εγγραφή & ρυθμίσεις λογαριασμού

Πώς κάνω εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν λαμβάνω το e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν θυμάμαι τον κωδικό εισόδου, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία του προφίλ μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θέλω να προσθέσω στο προφίλ μου νέο τηλέφωνο ή e-mail, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν θέλω να λαμβάνω ενημερωτικά e-mail, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Διαχείριση αγγελιών

Μόλις καταχώρισα την αγγελία μου, πότε θα δημοσιευθεί;

Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω επεξεργασία της αγγελίας μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς ανεβάζω φωτογραφίες στην αγγελία μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Εμφάνιση email στο κείμενο της αγγελίας και αφαίρεση τηλεφώνου

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

Δεν βλέπω τις φωτογραφίες της αγγελίας μου, γιατί;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Οι φωτογραφίες στην αγγελία μου δεν εμφανίζονται σωστά, τι πρέπει να κάνω;

Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θέλω να ανανεώσω την αγγελία μου, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς διαγράφω μία αγγελία;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω απενεργοποίηση αγγελιών στο internet;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Προσπαθώ να ανεβάσω φωτογραφίες και αντιμετωπίζω πρόβλημα, τι πρέπει να κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς βλέπω τον αριθμό εμφανίσεων της αγγελίας μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πού πήγε η αγγελία μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν εμφανίζεται το κείμενο της αγγελίας μου, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Αναβάθμιση αγγελιών

Τι είναι η αναβάθμιση αγγελιών;

Διαδικασία αγοράς προϊόντων προβολής αγγελιών
Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Προϊόντα προτεραιότητας

Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σελίδα αγοράς προϊόντων προτεραιότητας

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς λειτουργεί η θέση Platinum για την αγγελία μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς λειτουργεί η προβολή Gold Plus για την αγγελία μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς λειτουργεί η προβολή Gold για την αγγελία μου;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν μπορώ να κάνω πληρωμή μέσω τηλεφώνου, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Γενικές ερωτήσεις

Ποιες είναι οι επιλογές χρέωσης για πληρωμή μέσω my.xe;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε αυτή την εβδομάδα

Υπάρχει περιορισμός καταχώρισης αγγελιών;

Όρια αγγελιοδοσίας στο xe.gr με παραδείγματα
Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Γιατί υπάρχει χρέωση σε ορισμένες κατηγορίες;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Η αγγελιοδοσία στη Χρυσή Ευκαιρία είναι δωρεάν;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Έχω πρόβλημα με ορισμένα κουμπιά ή εμφανίζεται κάποιο σφάλμα, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θέλω να κάνω καταχώριση αγγελίας για όπλο, τι κάνω;

Συντάχθηκε από: Φίλιππος Γκούφας
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα