Η Χρυσή Ευκαιρία διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο από το 1999 και μετά. Φυσικό αρχείο προσβάσιμο στο κοινό δεν υπάρχει. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαιώσεων από το ηλεκτρονικό μας αρχείο βάσει αιτήματος του πελάτη, οι οποίες φέρουν την υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας μας και εκδίδονται σε διάστημα 10 εργάσιμων ημερών.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να βρείτε αγγελία που δημοσιεύθηκε σε προηγούμενα τεύχη, μπορείτε να την αναζητήσετε μέσω της ιστοσελίδας της Χρυσής Ευκαιρίας, www.xe.gr, όπου υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης αγγελιών που δημοσιεύθηκαν στο έντυπο δύο μήνες πριν.

Εάν ενδιαφέρεστε για προσωπική αγγελία, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσετε για δικαστική ή άλλη νόμιμη χρήση καθώς και για αγγελία τρίτου, πρέπει να περάσετε από τα γραφεία μας, Λ. Αθηνών 31-33 & Σπ. Πάτση 12 στην Αθήνα, με την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριο σας και να συμπληρώσετε μία γραπτή αίτηση.

Εάν αναζητάτε ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ από αγγελία που αφορά τρίτο πρόσωπο, πρέπει να προσκομίσετε παραγγελία από εισαγγελική ή αστυνομική αρχή.

Αν βρίσκεστε στην επαρχία μπορείτε να στείλετε με fax (210 9091213) ή e-mail (help@xe.gr) επικυρωμένη την ταυτότητά σας καθώς και μια υπεύθυνη δήλωση με το αίτημά σας, αναφέροντας το τηλέφωνο δημοσίευσης της αγγελίας, το κείμενο αυτής καθώς και ποια χρονολογία ήταν δημοσιευμένη. Αν πρόκειται για ακίνητο θα πρέπει να αναγράφεται το είδος του ακινήτου και τα τ.μ.

Οι ανωτέρω βεβαιώσεις μπορούν να χορηγηθούν για αγγελίες των τελευταίων 2 ετών. 

Τέλος σας ενημερώνουμε πως αν χρειάζεστε γενικές πληροφορίες αρχείου για στατιστικούς λόγους, το σύστημά μας δεν έχει τη δυνατότητα να εξάγει τέτοιου είδους δεδομένα κατά βούληση. Μπορείτε όμως να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;