Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να καταχωρίσετε email στο κείμενο της αγγελίας σας πληκτρολογώντας το, το σύστημα αγγελιοδοσίας θα το διαγράψει. Για να καταχωριθεί τo email που θέλετε να εμφανίζεται στο κείμενο της αγγελίας σας, θα πρέπει αρχικά να το πιστοποιήσετε μέσα από "Το προφίλ μου" σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο με αυτό του λογαριασμού σας στο xe.gr.

Στη συνέχεια, θα προβείτε σε επεξεργασία της αγγελίας σας, όπου στο σημείο Στοιχεία επικοινωνίας, αρχικά επιλέγετε το email που θέλετε να εμφανίζεται από το πεδίο Email φόρμας επικοινωνίας και στη συνέχεια ενεργοποιείτε τη λειτουργία Εμφάνιση email στο κείμενο της αγγελίας επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Επίσης, εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το email ως στοιχείο επικοινωνίας και να αφαιρεθεί το τηλέφωνο από την αγγελία σας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία Απόκρυψη τηλεφώνου / Επικοινωνία μόνο μέσω email, επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

Σημείωση: Η λειτουργία Απόκρυψη τηλεφώνου / Επικοινωνία μόνο μέσω email αφορά μόνο την εμφάνιση της αγγελίας στο ίντερνετ (xe.gr). Σε περίπτωση που έχετε επιλέξει η αγγελία σας να δημοσιευθεί και στην Εφημερίδα της ΧΕ, το τηλέφωνο θα εμφανίζεται κανονικά. Στο έντυπο δεν υπάρχει δυνατότητα απόκρυψης τηλεφώνου κατά την αγγελιοδοσία. 

Εάν θέλετε να μην εμφανίζεται το τηλέφωνο στην Εφημερίδα της ΧΕ, μπορείτε να στείλετε e-mail στο help@xe.gr αναφέροντας ότι θέλετε να αφαιρεθεί το τηλέφωνο και από το έντυπο, σημειώνοντας το τηλέφωνο που έχετε πιστοποιήσει στον λογαριασμό σας και την αγγελία την οποία αφορά, σε περίπτωση που έχετε καταχωρημένες περισσότερες από μία.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;