Οι αγγελίες στο my xe.gr διαχωρίζονται σε Ενεργές και Ανενεργές.

Ενεργές: Αγγελίες που είναι δημοσιευμένες στο xe.gr ή βρίσκονται σε διαδικασία ελέγχου.

Ανενεργές: Μη δημοσιευμένες αγγελίες (αγγελίες που απαιτούν κάποιο κόστος για τη δημοσίευσή τους και δεν έχει ολοκληρωθεί αγορά), αγγελίες που έχουν λήξει ή απενεργοποιηθεί.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;