Για να δημοσιεύσετε μια αγγελία σας στο έντυπο, αρχικά θα πρέπει να την καταχωρήσετε στο pro2. Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό του pro2, επιλέξτε Καταχώρηση αγγελίας. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρησης θα πρέπει να βρείτε την αγγελία από το πεδίο ‘Οι αγγελίες μου’ και επιλέγετε το tab ΧΕ βλέπετε το διαθέσιμο ημερολόγιο για τις εκδόσεις της εφημερίδας.

Δεξιά από τη κάθε αγγελία στην ημερομηνία έκδοσης που επιθυμείτε να δημοσιεύσετε την αγγελία σας επιλέγετε Χωρίς Επιλογή και από την λίστα το προϊόν που έχετε αγοράσει για την συγκεκριμένη αγγελία π.χ. Απλή αγγελία ή Bold κ.λπ.

Τέλος για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της επιλογής σας από το πεδίο ‘Εκκρεμείς Δημοσιεύσεις’ πατάτε το κουμπί ‘Ενεργοποίηση Δημοσιεύσεων’.

Προϋπόθεση είναι να έχετε αγοράσει το προϊόν καταχώρησης της αγγελίας σας π.χ. απλές δημοσιεύσεις εντύπου, διαφορετικά στο πεδίο Εκκρεμείς Δημοσιεύσεις θα σας εμφανίζει Ελλείψεις στα αποθεματικά σας και θα πρέπει να αγοράσετε το προϊόν δημοσίευσης.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;