Τι είναι το 2-Factor Authentication (2FA);

Πέρα από τα συνηθισμένα στοιχεία επιβεβαίωσης της ταυτότητας σας (email & κωδικός εισόδου), σας ζητείται πλέον να επιλέξετε το κινητό τηλέφωνο όπου θα λάβετε τον κωδικό ασφαλείας σας. Η λήψη και εισαγωγή του κωδικού αυτού, πιστοποιεί πως είστε εσείς που προσπαθείτε να εισέλθετε στο λογαριασμό σας και όχι κάποιος τρίτος.
Επομένως, ακόμα και αν κάποιος βρει τον κωδικό πρόσβασής σας, δεν θα μπορεί να κάνει κάτι εφόσον δεν θα έχει πρόσβαση στον κωδικό ασφαλείας σας.

Τι είναι ο κωδικός ασφαλείας; 

Ο κωδικός ασφαλείας είναι ένας μοναδικός 5-ψήφιος κωδικός που αποστέλλεται στο κινητό σας τηλέφωνο προκειμένου στη συνέχεια να πιστοποιήσουμε με σιγουριά πως η προσπάθεια εισόδου στο λογαριασμό σας, δεν γίνεται από κάποιον τρίτο - ενδεχομένως κακόβουλο χρήστη. 

Πώς ενεργοποιώ το 2FA;

Στη σελίδα “Το Προφίλ μου” υπάρχει η δυνατότητα ενεργοποίησης της λειτουργίας Πιστοποίησης 2-Σταδίων. 

  • Στην περίπτωση που έχετε ήδη πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο στο pro2, τότε απλά θα επιλέξετε τον αριθμό που επιθυμείτε να λαμβάνετε τον κωδικό ασφαλείας. 
  • Στη περίπτωση που δεν διαθέτετε πιστοποιημένο κινητό τηλέφωνο, πολύ απλά, θα προσθέσετε τον αριθμό κινητού που επιθυμείτε να λαμβάνετε το κωδικό ασφαλείας σας. 

Την επόμενη φορά που θα πραγματοποιήσετε login στο λογαριασμό σας, πέρα από το username και το password, θα σας ζητηθεί να εισάγετε και έναν 5-ψήφιο κωδικό ασφαλείας που θα λάβετε εκείνη τη στιγμή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που δηλώσατε κατά την ενεργοποίηση της λειτουργίας. 

Τι γίνεται αν διαθέτω μόνο σταθερό πιστοποιημένο τηλέφωνο;

∆εν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Το μόνοπου θα χρειαστεί, είναι να προσθέσετε καινα πιστοποιήσετε αριθμό κινητούτηλεφώνου. Αυτό είναι απαραίτητο καθώςη λειτουργία Πιστοποίησης 2-σταδίωνπροϋποθέτει την αποστολή, με sms, τουκωδικού ασφαλείας σας με γραπτό μήνυμα(SMS). Αφου πιστοποιήσετε τον αριθμόκινητού τηλεφώνου της επιλογής σας,ενεργοποιήστε την λειτουργία 2FA σεαυτόν τον αριθμό. 

Αν χρειάζομαι να λαμβάνω κωδικούς ασφαλείαςσε διαφορετικά κινητά. Μπορώ;

Αν επιθυμείτε να προσθέσετε επιπλέον κινητό που θα μπορείτενα λαμβάνετε τον κωδικόασφαλείας για την πιστοποίηση2-σταδίων μπορείτε να επιλέξετεστη σελίδα “Το Προφίλ μου”, έναν ήκαι περισσότερους επιπλέοναριθμούς κινητών τηλεφώνων. Αντο κινητό που θέλετε ναλαμβάνετε τον κωδικό ασφαλείαςδεν υπάρχει ήδη στην λίστα,μπορείτε να το προσθέσετε. 

Πλέον κατά τη διαδικασία εισόδου στο λογαριασμό σας, θα σας δίνετε η δυνατότητα επιλογής τουαριθμού που επιθυμείτε να λάβετε, τα sms με τον 5-ψήφιο κωδικό ασφαλείας. 

Αξιόπιστη συσκευή 

Όταν γίνεται μια επιτυχημένη είσοδοςστο λογαριασμό σας, ακολουθώνταςτην διαδικασία 2FA μέσω ενός browser,τότε αυτός “μαρκάρεται” σαν συσκευήεμπιστοσύνης (trusted device). Έτσι γιαμια περίοδο 30 ημερών, δεν θααπαιτείται να ακολουθήσετε τηνδιαδικασία 2FA, διατηρώνταςπαράλληλα τα ίδια υψηλά επίπεδαασφάλειας στο λογαριασμό σας.

Τι θα γίνεται μετά την πάροδο των 30 ημερών; 

Μόλις η περίοδος των 30 ημερώνπεράσει, τότε προκειμένου να εισέλθετεστο λογαριασμό σας απο τη συγκεκριμένησυσκευή, θα χρειαστεί να ακολουθήσετεξανά τη διαδικασία 2FA. Ένας κωδικόςασφαλείας θα σταλεί στο κινητό σαςτηλέφωνο και μετά την εισαγωγή του, θαεισέλθετε επιτυχώς στο λογαριασμό σας.Τότε ανανεώνεται η συσκευή ως “trusted”για τις επόμενες 30 ημέρες.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;