Η Χρυσή Ευκαιρία διατηρεί ηλεκτρονικό αρχείο από το 1999 και μετά. Φυσικό αρχείο προσβάσιμο στο κοινό δεν υπάρχει. Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης βεβαίωσης από το ηλεκτρονικό μας αρχείο βάσει αιτήματος του πελάτη και το κόστος είναι 25 ευρώ (1-2 αγγελίες), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να βρείτε αγγελία που δημοσιεύθηκε σε προηγούμενα τεύχη, μπορείτε να την αναζητήσετε μέσω της ιστοσελίδας της Χρυσής Ευκαιρίας, www.xe.gr, όπου υπάρχει η δυνατότητα εύρεσης αγγελιών που δημοσιεύθηκαν στο έντυπο δύο μήνες πριν.

Εάν ενδιαφέρεστε για προσωπική αγγελία, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσετε για δικαστική ή άλλη νόμιμη χρήση καθώς και για αγγελία τρίτου, αποστείλετε το αίτημά σας σε Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.105, στην ηλεκτρονική διεύθυνση help@xe.gr , αναφέροντας το τηλέφωνο δημοσίευσης της αγγελίας, το κείμενο αυτής καθώς και το έτος δημοσίευσής της. Αν πρόκειται για ακίνητο θα πρέπει να αναγράφεται το είδος του ακινήτου και τα τ.μ. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις μπορούν να χορηγηθούν για αγγελίες των τελευταίων 2 ετών. 

Εάν αναζητάτε ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ από αγγελία που αφορά τρίτο πρόσωπο, πρέπει να προσκομίσετε παραγγελία από εισαγγελική ή αστυνομική αρχή.

Τέλος σας ενημερώνουμε πως αν χρειάζεστε γενικές πληροφορίες αρχείου για στατιστικούς λόγους, το σύστημά μας δεν έχει τη δυνατότητα να εξάγει τέτοιου είδους δεδομένα κατά βούληση. Μπορείτε όμως να επικοινωνήσετε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες σας.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;