Σε περίπτωση που επιθυμείτε να αποστείλετε την αγγελία σας μέσω fax, το νούμερο είναι το 90 11 405 406. Το κόστος είναι €2,60 ανά αποστολή με ΦΠΑ και με 5% Τέλος Συνδρομητών Σταθερής Τηλεφωνίας.

Σημειώστε ότι με την κάθε αποστολή φαξ υπάρχει η δυνατότητα καταχώρισης έως 2 αγγελιών των 25 λέξεων έκαστη, οι οποίες θα δημοσιευθούν στο έντυπο για 2 εκδόσεις και στην ηλεκτρονική έκδοση για 2 μήνες, με εξαίρεση όσες αγγελίες αφορούν Εργασία.

Σε περίπτωση που η αγγελία αφορά την Εργασία χρειάζεται να γίνει διπλή αποστολή.

Για περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας και τρόπους προβολής καταχώρισης αγγελίας ή για διαφήμιση στο έντυπο, επιλέξτε εδώ.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;