Από την 1η Οκτωβρίου 2017 η Εταιρεία μας συμμορφούμενη προς την υπ’ αρίθμ. 806/04/6.4.2017 απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) υποχρεούται να ενσωματώσει τα τέλη συνδρομητών σταθερής και κινητής τηλεφωνίας υπέρ Δημοσίου, στην τελική τιμή πώλησης των προϊόντων της. Διευκρινίζουμε ότι η προκείμενη αύξηση οφείλεται αποκλειστικά στην ενσωμάτωση των παραπάνω τελών στη λιανική τιμή των προϊόντων μας, η καθαρή αξία των οποίων παραμένει σταθερή.

Συγκεκριμένα, βάσει της νέας διάταξης, το τέλος ορίζεται ως εξής:

  • Για Σταθερή Τηλεφωνία, το τέλος είναι σταθερό για όλους τους καταναλωτές, με ποσοστό 5%
  • Για Κινητή Τηλεφωνία, το τέλος είναι κλιμακούμενο ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ, ως εξής:

Για παράδειγμα, οι κλήσεις για καταχώρηση αγγελίας στο τηλεφωνικό νούμερο 14646 κοστίζουν 1,2€/1′ προ ΦΠΑ και τελών*.

Μετά την εφαρμογή της παραπάνω απόφασης, οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • για σταθερά τηλέφωνα σε 2,10€/1′, το οποίο προκύπτει ως εξής: 1,61€ x 1,05% (τέλος σταθερής τηλεφωνίας) x 1,24 (ΦΠΑ)
  • για κινητά τηλέφωνα σε:- 2,24€/1′, όταν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ είναι μέχρι 50€. Η τιμή προκύπτει ως εξής: 1,61€ x 1,12% (τέλος κινητής τηλεφωνίας) x 1,24 (ΦΠΑ)- 2,30€/1′, όταν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ είναι από 50,01€ μέχρι 100€. Η τιμή προκύπτει ως εξής: 1,61€ x 1,15% (τέλος κινητής τηλεφωνίας) x 1,24 (ΦΠΑ)- 2,36€/1′, όταν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ είναι 100,01€ μέχρι 150€. Η τιμή προκύπτει ως εξής: 1,61€ x 1,18% (τέλος κινητής τηλεφωνίας) x 1,24 (ΦΠΑ)- 2,40€/1′, όταν το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού προ ΦΠΑ είναι από 150,01€ και άνω. Η τιμή προκύπτει ως εξής: 1,61€ x 1,20% (τέλος κινητής τηλεφωνίας) x 1,24 (ΦΠΑ)

*Κλάσμα λεπτού λογίζεται ως ακέραιο.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να δείτε την εν λόγω απόφαση στο site της ΕΕΤΤ καθώς και όλες τις χρεώσεις μας αναλυτικά

 

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;