Για να δείτε την επισκεψιμότητα της αγγελίας σας/αριθμό δημοσιεύσεων, θα πρέπει αρχικά να την εντοπίσετε στο xe.gr κάνοντας αναζήτηση της αγγελίας στην κατηγορία της ή εναλλακτικά αναζητήστε τη στο my.xe.gr, στη σελίδα “Οι αγγελίες μου” δείτε πώς εδώ

Στη σελίδα της αγγελίας σας μετά από την ενότητα “Επικοινωνία”, υπάρχει η ενότητα “Στατιστικά” όπου εμφανίζεται ο αριθμός επισκέψεων, βλέπετε παράδειγμα στις παρακάτω εικόνες

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;