Οι απλές αγγελίες που έχετε καταχωρήσει και ενεργοποιήσει μέσω του pro2 για το internet έχουν συνεχόμενη 2μηνη προβολή στο www.xe.gr όταν έχετε ενεργή ετήσια συνδρομή και  στη συνέχεια χρήζουν ανανέωσης από το πεδίο Οι αγγελίες μου μέσω prο2 και επιλέγοντας από το πεδίο Επιλογή τύπου προβολής την επιλογή Απλή από τη λίστα. Στη συνέχεια για να ολοκληρωθεί η διαδικασία από το πεδίο Εκκρεμείς Δημοσιεύσεις πατάτε το κουμπί Ενεργοποίηση Δημοσιεύσεων.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;