Για να δημοσιεύσετε μια αγγελία σας στο έντυπο, αρχικά θα πρέπει να την καταχωρήσετε στο pro2. Αφού συνδεθείτε στον λογαριασμό του pro2, επιλέξτε Καταχώρηση αγγελίας. Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρησης θα πρέπει να βρείτε την αγγελία από το πεδίο ‘Οι αγγελίες μου’ και να επιλέξετε το tab ΧΕ όπου βλέπετε το διαθέσιμο ημερολόγιο για τις εκδόσεις της εφημερίδας Χρυσή Ευκαιρία.

Δεξιά από την κάθε αγγελία στην ημερομηνία έκδοσης που επιθυμείτε να την δημοσιεύσετε, επιλέγετε Χωρίς Επιλογή και από την λίστα το προϊόν που έχετε αγοράσει για την συγκεκριμένη αγγελία π.χ. Απλή αγγελία ή Bold κ.λπ.

Τέλος για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση της επιλογής σας από το πεδίο ‘Εκκρεμείς Δημοσιεύσεις’ πατάτε το κουμπί ‘Ενεργοποίηση Δημοσιεύσεων’.

Προϋπόθεση είναι να έχετε αγοράσει το προϊόν καταχώρησης της αγγελίας σας π.χ. απλές δημοσιεύσεις εντύπου, διαφορετικά στο πεδίο Εκκρεμείς Δημοσιεύσεις θα σας εμφανίζει Ελλείψεις στα αποθεματικά σας και θα πρέπει να αγοράσετε το προϊόν δημοσίευσης.

Για να επαληθεύσετε ότι η αγγελία σας έλαβε τη δημοσίευση που θέλετε, επιστρέφετε στο πεδίο “Οι αγγελίες μου”, επιλέγετε πάλι το tab ΧΕ, πηγαίνετε στην αγγελία και στην ημερομηνία που επιθυμείτε να δημοσιευθεί και ελέγχετε εάν αναγράφει τον τύπο δημοσίευσης που επιθυμείτε, π.χ. Απλή Εντύπου και ακριβώς από κάτω ελέγχετε ότι η πορτοκαλί γραμμή έγινε πράσινη.

Βρήκατε την απάντηση που ψάχνατε;