Αγγελιοδοσία ιδιωτών - my xe.gr

Ερωτήσεις σχετικά με την αγγελιοδοσία ιδιωτών

Διονύσιος Λιάλιος avatar Ευγενία Βέττου avatar
50 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος και Ευγενία Βέττου
Καταχώριση αγγελίας

Σε ποια κατηγορία πρέπει να δημοσιεύσω την αγγελία μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω καταχώριση αγγελίας μέσω my xe.gr;

Οδηγίες δημοσίευσης αγγελίας στο xe.gr
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω δήλωση και πιστοποίηση τηλεφώνου;

Οδηγίες πιστοποίησης τηλεφώνου στο my xe.gr
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Μόλις πλήρωσα αλλά δεν ξέρω αν η συναλλαγή μου ήταν επιτυχής

Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Ποιός είναι ο κωδικός της αγγελίας μου;

Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θέλω να κάνω δημοσίευση αγγελίας στο έντυπο, τι κάνω;

Οδηγίες δημοσίευσης αγγελίας στην εφημερίδα της ΧΕ
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να βρω την αγγελία μου στο xe.gr;

Οδηγίες προβολής αγγελίας
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Επιλογές καταχώρισης αγγελίας

Εδώ θα βρείτε αναλυτικά όλους τους τρόπους καταχώρισης της αγγελίας σας στο xe.gr ή και στην εφημερίδα της Χρυσής Ευκαιρίας
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Κανόνες ελεύθερου κειμένου

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Εγγραφή & ρυθμίσεις λογαριασμού

Πώς κάνω εγγραφή για δημιουργία λογαριασμού στο xe.gr;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δε λαμβάνω το e-mail για την ενεργοποίηση του λογαριασμού μου, τι κάνω;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δε θυμάμαι τον κωδικό εισόδου, τι κάνω;

Οδηγίες αλλαγής password
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να ενημερώσω τα στοιχεία του λογαριασμού μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν θέλω να λαμβάνω ενημερωτικά email, τι κάνω;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θέλω να προσθέσω στον λογαριασμό μου νέο τηλέφωνο ή email, τι κάνω;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να επαναφέρω τον λογαριασμό μου;

Οδηγίες επαναφοράς λογαριασμού στο xe.gr
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να απενεργοποιήσω τον λογαριασμό μου;

Οδηγίες απενεργοποίησης λογαριασμού στο xe.gr
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να διαγράψω τον λογαριασμό μου;

Οδηγίες διαγραφής λογαριασμού στο xe.gr
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Διαχείριση αγγελιών

Πού πήγε η αγγελία μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς βλέπω τον αριθμό εμφανίσεων της αγγελίας μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Μόλις καταχώρισα την αγγελία μου, πότε θα δημοσιευθεί;

Αναλυτική περιγραφή διαδικασίας δημοσίευσης αγγελίας
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς μπορώ να δω τις δημοσιεύσεις και τα προϊόντα αναβάθμισης της αγγελίας μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω επεξεργασία της αγγελίας μου;

Οδηγίες τροποποίησης κειμένου αγγελίας
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς ανεβάζω φωτογραφίες στην αγγελία μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Διαχωρισμός αγγελιών στο my xe.gr

Επεξήγηση Ενεργών / Ανενεργών αγγελιών
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Εμφάνιση email στο κείμενο της αγγελίας και απόκρυψη τηλεφώνου

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν βλέπω τις φωτογραφίες της αγγελίας μου, γιατί;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Οι φωτογραφίες στην αγγελία μου δεν εμφανίζονται σωστά, τι πρέπει να κάνω;

Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς διαγράφω μία αγγελία;

Οδηγίες οριστικής διαγραφής αγγελίας
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Θέλω να ανανεώσω την αγγελία μου, τι κάνω;

Οδηγίες επαναδημοσίευσης αγγελίας
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω απενεργοποίηση αγγελιών στο internet;

Οδηγίες απενεργοποίησης αγγελίας
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς κάνω ακύρωση δημοσιεύσεων αγγελίας στο έντυπο;

Οδηγίες ακύρωσης αγγελίας στην εφημερίδα της ΧΕ
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Προσπαθώ να ανεβάσω φωτογραφίες και αντιμετωπίζω πρόβλημα, τι πρέπει να κάνω;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν εμφανίζεται το κείμενο της αγγελίας μου, τι κάνω;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα
Αναβάθμιση αγγελιών

Πώς λειτουργεί η προβολή Gold για την αγγελία μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Σελίδα επιλογής δημοσίευσης αγγελιών

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς λειτουργεί η προβολή Gold Plus για την αγγελία μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς λειτουργεί η θέση Platinum για την αγγελία μου;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Προϊόντα προτεραιότητας

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Τι είναι η αναβάθμιση αγγελιών;

Διαδικασία αγοράς προϊόντων προβολής αγγελιών
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Πώς λειτουργεί η θέση Platinum για την αγγελία μου;

Προβολή Platinum
Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Δεν μπορώ να κάνω πληρωμή μέσω τηλεφώνου, τι κάνω;

Ευγενία Βέττου avatar
Συντάχθηκε από: Ευγενία Βέττου
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα