Γενικές και τεχνικές ερωτήσεις

Συχνές ερωτήσεις, κυρίως τεχνικής φύσεως

Διονύσιος Λιάλιος avatar Δήμητρα Καμπόλη avatar Ευγενία Βέττου avatar
13 άρθρα σε αυτή τη συλλογή
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος, Δήμητρα Καμπόλη και Ευγενία Βέττου
Ερωτήσεις σχετικές με μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δεν λαμβάνω emails από τη Χρυσή Ευκαιρία, τι μπορεί να συμβαίνει;

Δείτε αναλυτικές οδηγίες ώστε να λαμβάνετε σίγουρα κάθε επικοινωνία μας
Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Έχω Gmail και δεν λαμβάνω emails από τη Χρυσή Ευκαιρία. Τι πρέπει να κάνω;

Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Έχω Hotmail (ή Outlook ή live.com κ.λπ.) και δεν λαμβάνω emails από τη Χρυσή Ευκαιρία. Τι πρέπει να κάνω;

Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Έχω Yahoo και δεν λαμβάνω emails από τη Χρυσή Ευκαιρία. Τι πρέπει να κάνω;

Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα

Χρησιμοποιώ Outlook στον υπολογιστή μου αλλά δεν λαμβάνω emails από τη Χρυσή Ευκαιρία. Τι πρέπει να κάνω;

Διονύσιος Λιάλιος avatar
Συντάχθηκε από: Διονύσιος Λιάλιος
Ενημερώθηκε πριν από περισσότερο από μία εβδομάδα