Άρθρα σχετικά με: Εργασία

Πώς να φτιάξω βιογραφικό;

Τι είναι το βιογραφικό και πόσο σημαντικό είναι;Το βιογραφικό είναι ένα έγγραφο που περιγράφει την εκπαίδευση, τις επαγγελματικές εμπειρίες, τις δεξιότητες και τις επιδόσεις ενός ατόμου. Συνήθως χρησιμοποιείται κατά την αίτηση για εργασία και παρέχει μια συνοπτική εικόνα του υποψηφίου στον εργοδότη. Αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για την αναζήτηση εργασίας, καθώς παρέχει στους εργοδότες και τους ανθρώπους που αξιολογούν τις αιτήσεις πληροφορίες σχετικά με τις ικανότητες και την επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου. Μέσω του βιογραφικού, μπορείτε να παρουσιάσετε τις δεξιότητές σας, τα επιτεύγματα σας και την κατάρτισή σας, καθώς και να δείξετε τη συμβολή σας σε προηγούμενες θέσεις εργασίας.

Tip: Είναι σημαντικό να προσαρμόζετε το βιογραφικό σας στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης και να το διατηρείτε ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες επαγγελματικές εμπειρίες και επιτεύγματά σας.

Τύποι βιογραφικώνΥπάρχουν 3 βασικοί τύποι βιογραφικού, το χρονολογικό, το λειτουργικό και το συνδυαστικό.

Το χρονολογικό βιογραφικό παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα της εργασιακής ιστορίας του υποψηφίου, επιτρέποντας στους εργοδότες να δουν την πρόοδο και την εξέλιξη της καριέρας του. Αυτός ο τύπος βιογραφικού είναι ιδανικός για υποψηφίους με σταθερή εργασιακή ιστορία ή για όσους έχουν σημαντική εμπειρία σε συγκεκριμένο πεδίο και θέλουν να τονίσουν την πρόοδο τους στην καριέρα τους.
Το λειτουργικό βιογραφικό είναι ένας εναλλακτικός τύπος βιογραφικού που τονίζει τις δεξιότητες, τις επιτεύξεις και τις ικανότητες του υποψηφίου, αντί για τη χρονολογική σειρά των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών εμπειριών του.
Το συνδυαστικό βιογραφικό συνδυάζει στοιχεία του χρονολογικού βιογραφικού και του λειτουργικού βιογραφικού. Στο συνδυαστικό βιογραφικό, τα σημαντικά δεξιοτήτων και επιτευγμάτων τοποθετούνται στο προσκήνιο, ενώ παράλληλα περιλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με τις προηγούμενες θέσεις εργασίας και την εκπαίδευση του υποψηφίου.

Ένα καλό βιογραφικό αναδεικνύει τις καλύτερες πτυχές της επαγγελματικής σου ζωής και πώς οι εργασιακές σου εμπειρίες και ικανότητες μπορούν να συνεισφέρουν στη θέση που αναζητάς.

Πώς θα πρέπει να είναι;Σύντομο (μικρές προτάσεις και να είναι 2-3 σελίδες συνολικά)
Ορθογραφημένο (χωρίς ορθογραφικά λάθη)
Ευανάγνωστο ( εύκολο στο διάβασμα και να είναι συνταγμένο και δομημένο με απλό τρόπο)
Σαφές και πλήρες (να καταλαβαίνει όποιος το διαβάζει ακριβώς για τι μιλάμε και να περιέχει όλα όσα είναι απαραίτητα να γνωρίζει σε κάθε περίπτωση ανάλογα τη θέση εργασίας)
Να μην έχει ψευδείς πληροφορίες

Ποιές είναι οι βασικές ενότητες που πρέπει να περιέχει ένα βιογραφικό σημείωμα;Προσωπικές πληροφορίες

Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
Οικογενειακή κατάσταση (έγγαμος - άγαμος, αριθμός παιδιών)
Διεύθυνση κατοικίας
Αριθμός τηλεφώνου (σταθερού και κινητού)
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου-Email

Εκπαίδευση

Σπουδές που έχεις κάνει στα πλαίσια της εκπαίδευσης (Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο, Σχολή, Πανεπιστήμιο, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό). Οι σπουδές καταγράφονται κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τις πιο πρόσφατες και καταλήγοντας στις παλαιότερες.

Για κάθε βαθμίδα σπουδών χρειάζεται να αναγράφεται:

Η διάρκεια φοίτησης (αναγράφεται η χρονολογία εισαγωγής και αποφοίτησης)
O τίτλος του εκπαιδευτικού ιδρύματος, της Σχολής ή του Τμήματος και το είδος πτυχίου σε αυτή την περίπτωση (πρέπει να είναι ακριβής η περιγραφή των τίτλων και σαφής η περιγραφή των τμημάτων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και όχι «όπως το έχει κάποιος στη μνήμη του»)
Ο βαθμός πτυχίου ή απολυτηρίου εφόσον είναι αξιόλογος (διαφορετικά παραλείπεται)

Επαγγελματική Εμπειρία

Το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί σε κάθε εργασιακή εμπειρία (ημερομηνία έναρξης και λήξης της σύμβασης)
Το πλήρες όνομα της εταιρίας/οργανισμού
Η θέση εργασίας, καθώς και τα κύρια και ειδικά καθήκοντα που είχαν ανατεθεί στον υποψήφιο. Η περιγραφή θα πρέπει να είναι σε 1-2 σειρές, σύντομη αλλά περιεκτική.

Tip: Αναφέρετε πρώτα την πιο πρόσφατη εργασιακή εμπειρία και στη συνέχεια, με αντίστροφη χρονολογική σειρά, όλες τις υπόλοιπες.

Άλλες Γνώσεις (Ξένες γλώσσες, Γνώση Η/Υ, Δίπλωμα Οδήγησης κ.ά.)

Σε αυτή την ενότητα αναφέρονται οι ξένες γλώσσες που γνωρίζει κάποιος, καθώς και το ακριβές επίπεδο της γνώσης ή το πτυχίο που έχει αποκτήσει (σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο πιστοποιητικό είναι σημαντικό να το καταγράψετε, περιλαμβάνοντας την ημερομηνία έκδοσής του).
Ακολούθως αναφέρονται οι γνώσεις, οι οποίες δεν έχουν αναφερθεί σε άλλες ενότητες, όπως οι γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή κ.ά.

Δεξιότητες

Οι διαπροσωπικές δεξιότητες (Soft skills) περιλαμβάνουν χαρακτηριστικά της προσωπικότητας μας (Π.χ. Επικοινωνία, Ομαδικότητα, Οργανωτικότητα κ.α.)
Οι τεχνικές δεξιότητες (Hard skills) αφορούν συνήθως δεξιότητες τις οποίες αναπτύσσουμε μέσω της εκπαίδευσης, επαγγελματικής επιμόρφωσης ή εργασιακής εμπειρίας (π.χ. Εφαρμογές Microsoft Office, Προγράμματα λογισμικού, Γλώσσες προγραμματισμού κ.α.)

Tip: Διάβασε προσεκτικά την περιγραφή της αγγελίας στην οποία θα κάνεις αίτηση και βρές τις λέξεις κλειδιά. Στη συνέχεια ενσωμάτωσε στο βιογραφικό όσες σχετικές δεξιότητες διαθέτεις.

Σεμινάρια/Επαγγελματική επιμόρφωση

Επιλέγουμε να προσθέσουμε στο βιογραφικό μας σεμινάρια που παρακολουθήσαμε σχετικά πρόσφατα (τελευταίας 5ετίας) και τα οποία σχετίζονται με τη θέση στην οποία κάνουμε αίτηση. Αν για κάποιο λόγο επιθυμείς να προσθέσεις ένα παλιότερο σεμινάριο και πιστεύεις ότι έχει ακόμη αξία στην αγορά εργασίας, τότε μπορείς να το προσθέσεις με εξαίρεση και να αφαιρέσεις την ημερομηνία.

Ενδιαφέροντα

Τα ενδιαφέροντα είναι ένα δευτερεύον πεδίο το οποίο μπορεί να προσφέρει επιπλέον αξία στο βιογραφικό μας αν το αξιοποιήσουμε σωστά. Αν και μπορεί να μην επηρεάσουν την τελική απόφαση του εργοδότη, τα ενδιαφέροντα δείχνουν στοιχεία του χαρακτήρα μας και μπορούν να κάνουν ένα βιογραφικό να ξεχωρίσει. Ιδανικά, βάζουμε ενδιαφέροντα στα οποία αναπτύσσουμε δεξιότητες που σχετίζονται με τη θέση. Για παράδειγμα αν στοχεύεις να κάνεις αίτηση σε μια θέση Social Media Manager τότε ενδιαφέροντα όπως η αρθρογραφία ή άλλες δημιουργικές δραστηριότητες μπορούν να προσφέρουν μεγάλη αξία στο βιογραφικό σου.

Είναι σημαντικό να προσαρμόζετε το βιογραφικό σας στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης και να το διατηρείτε ενημερωμένο με τις πιο πρόσφατες επαγγελματικές εμπειρίες και επιτεύγματά σας.

Βρες τη θέση εργασίας που σου ταιριάζει στη Χρυσή Ευκαιρία και στείλε το βιογραφικό σου!

Ενημερώθηκε στις: 02/06/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!