Άρθρα σχετικά με: Ιδιώτες

Εμφάνιση email στο κείμενο της αγγελίας και απόκρυψη τηλεφώνου

Σε περίπτωση που επιχειρήσετε να καταχωρίσετε email στο κείμενο της αγγελίας σας πληκτρολογώντας το, το σύστημα αγγελιοδοσίας θα το διαγράψει. Για να καταχωριθεί τo email που θέλετε να εμφανίζεται στο κείμενο της αγγελίας σας, θα πρέπει αρχικά να το πιστοποιήσετε μέσα από Το προφίλ μου σε περίπτωση που δεν είναι το ίδιο με αυτό του λογαριασμού σας στο xe.gr.

Στη συνέχεια, θα προβείτε σε επεξεργασία της αγγελίας σας, όπου στο σημείο Στοιχεία επικοινωνίας, αρχικά επιλέγετε το email που θέλετε να εμφανίζεται από το πεδίο Email φόρμας επικοινωνίας και στη συνέχεια ενεργοποιείτε τη λειτουργία _Εμφάνιση email στο κείμενο της αγγελίας_ επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο, όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω.Επίσης, εάν θέλετε να εμφανίζεται μόνο το email ως στοιχείο επικοινωνίας και να αφαιρεθεί το τηλέφωνο από την αγγελία σας, ενεργοποιείτε τη λειτουργία _Απόκρυψη τηλεφώνου / Επικοινωνία μόνο μέσω email__,_ επιλέγοντας το αντίστοιχο πεδίο.

Σημείωση: Η λειτουργία Απόκρυψη τηλεφώνου / Επικοινωνία μόνο μέσω email αφορά μόνο την εμφάνιση της αγγελίας στο ίντερνετ (xe.gr).

Ενημερώθηκε στις: 08/12/2022

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!