Άρθρα σχετικά με: Ακίνητα

Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Τι είναι η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου;Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου (διαμερίσματός, κτιρίου ή οικοπέδου) αποτελεί έναν ηλεκτρονικό φάκελο, η υποβολή του οποίου είναι υποχρεωτική για οποιαδήποτε πράξη σε κάποιο ακίνητο εκτός της μίσθωσης, και στον οποίο καταγράφονται όλες οι μεταβολές καθώς και η υφιστάμενη κατάσταση του ακινήτου, με στόχο να διασφαλίζεται η διαφάνεια κατά την μεταβίβαση αυτού (π.χ. πώληση ακινήτου).

Ποιά είναι η διαδικασία έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας;Τη διαδικασία αναλαμβάνει ένας εξουσιοδοτημένος μηχανικός που προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη και ο οποίος εκδίδει το πιστοποιητικό πληρότητας για την ηλεκτρονική ταυτότητα ακινήτου ή το πιστοποιητικό πληρότητας της ηλεκτρονικής ταυτότητας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας.

Τα δύο κύρια βήματα που πραγματοποιούνται για την καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου / Διηρημένης Ιδιοκτησίας είναι:

η καταχώρηση οικοπέδου / γηπέδου
η καταχώρηση ιδιοκτησιών

Στη συνέχεια ο μηχανικός εκδίδει το απόσπασμα ταυτότητας κτιρίου - το οποίο έχει το δικό του κλειδί γνησιότητας και αποκλειστικό κωδικό ταυτότητα - ενώ έπειτα καταθέτει αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικού πληρότητας ταυτότητας κτιρίου, δηλαδή για την ύπαρξη ή μη αυθαιρεσιών, όπως επίσης και τα στοιχεία του αποσπάσματος.

Ποιά δικαιολογητικά πρέπει να προσκομιστούν για την έκδοση της;Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσης της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου σύμφωνα με τον ν. 4495 είναι τα εξής:

Η οικοδομική άδεια του ακινήτου.
Τα σχέδια κάτοψης - Κατόψεις των ορόφων, μελέτη προσβασιμότητας εμποδιζόμενων ατόμων ή Αμέα και χαρακτηριστικές όψεις και τομές (εάν και εφόσον απαιτείται).
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου ή της διηρημένης ιδιοκτησίας.
Το Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής (ΠΕΚ).
Δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων με όλα τα σχέδια που τις συνοδεύουν.
Το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας, όπως απαιτείται σύμφωνα με τον Ν.4178/2013 και Ν.4495/2017.
Τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου (σε περίπτωση που υπάρχουν).
Τα στελέχη (όπως επίσης και ενημερώσεις ή αναθεωρήσεις) των πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών (για παράδειγμα, άδεια δόμησης ή οικοδομική).
Στην περίπτωση εκείνη κατά την οποία η οικοδομική άδεια και τα σχέδια κάτοψης έχουν χαθεί, ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να υποβάλει στον ηλεκτρονικό φάκελο τη βεβαίωση απώλειας από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης. Αντιστοίχως στην εν λόγω νομοθεσία, εκτός από τις περιπτώσεις των κτιρίων, υπάγονται και οι περιπτώσεις αδόμητων οικοπέδων ή γηπέδων, όπως επίσης και οι αυτοτελείς διηρημένες ιδιοκτησίες.

Σε ποιά κτίρια απαιτείται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα;Κάθε κτίριο κατά τη διάρκεια της κατασκευής του
Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια της κατηγορίας I σε χρονικό διάστημα 5 ετών και της κατηγορίας II κατά την μεταβίβαση του ακινήτου οπότε και η σχετική δήλωση για την ταυτότητα θα προσαρτάται υποχρεωτικώς στο συμβόλαιο μεταβίβασης αντικαθιστώντας τη βεβαίωση μηχανικού

Όπου:

Κατηγορία Ι


Δημόσια Κτίρια, Κτίρια Συνάθροισης Κοινού, Πρατήρια Υγρών Καυσίμων και Συνεργεία Αυτοκινήτων, Τουριστικά Καταλύματα άνω των 300 τ.μ., Δημόσια και Ιδιωτικά Κτίρια Προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Κτίρια Περίθαλψης, Βρεφοκομεία, Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί, Οικοτροφεία, Οίκοι Ευγηρίας, Ιδρύματα Χρονίως Πασχόντων και Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Σωφρονιστικά Καταστήματα, Άσυλα

Προθεσμία Υποβολής: Εντός 5 ετών

Κατηγορία ΙΙ


Όλα τα Υπόλοιπα Κτίρια

Προθεσμία Υποβολής: Κατά τη μεταβίβαση


Πότε γίνεται η ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου;Η ενημέρωση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας καθίσταται υποχρεωτική ύστερα από οποιαδήποτε εργασία παρέμβασης ή τροποποίησης στο κτίριο, για την οποία απαιτείται οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από δημόσια αρχή.

Για την πώληση του ακινήτου σας απαιτείται η έκδοση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Ακινήτου. Ξεκινήστε δημοσιεύοντας την αγγελία σας στην ιστοσελίδα μας.

Ενημερώθηκε στις: 30/05/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!