Άρθρα σχετικά με: xe.gr - Γενικά

Όροι και κανόνες δημοσίευσης αγγελιών

Η Χρυσή Ευκαιρία παρέχει τη δυνατότητα στους χρήστες της να μπορούν να αγοράσουν, να πουλήσουν και να βρουν ευκαιρίες, εύκολα και δωρεάν*. Για να είναι αυτό εφικτό, έχουμε θέσει ορισμένους όρους και κανόνες που οι χρήστες οφείλουν να γνωρίζουν.

Ποιοι είναι οι όροι;ΠΑΚΕΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

Η αγορά πακέτων δημοσίευσης αφορά παράλληλη προβολή των αναβαθμίσεων για την αγγελία σας και όχι διαδοχική. Για παράδειγμα, σε ένα πακέτο που περιλαμβάνει αναβαθμίσεις Gold Plus για 7 ημέρες και Platinum για 7 ημέρες, η αγγελία θα εμφανίζεται με τις συγκεκριμένες αναβαθμίσεις ταυτόχρονα για 7 ημέρες.

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η πλατφόρμα του my.xe.gr απευθύνεται σε ιδιώτες, συνεπώς οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω αυτής φέρει ως παραστατικό πληρωμής απόδειξη παροχής υπηρεσιών και όχι τιμολόγιο. Σημειώστε πως δεν γίνεται απολύτως καμμία εξαίρεση στον όρο αυτό. 

Τιμολόγιο εκδίδεται μόνο σε αγγελιοδοσία από την πλατφόρμα των επαγγελματιών pro2.xe.gr.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΑΓΓΕΛΙΩΝ

Στις κατηγορίες Property και AutoMoto μπορείτε να έχετε ενεργές έως 2 αγγελίες ανά κατηγορία, ενώ στις κατηγορίες Εργασία, Health καθώς και στο Στέλεχος (Προσωπικά & Κοινωνικά, Επιχειρησιακά, Τηλεφωνία κτλ) μπορείτε να έχετε ενεργές έως 3 αγγελίες ανά κατηγορία και έως 6 με οποιοδήποτε συνδυασμό.
Συνολικά μπορείτε να έχετε ενεργές έως και 10 αγγελίες με οποιοδήποτε συνδυασμό.

Για παράδειγμα, στο Property μπορείτε να έχετε ενεργές έως 2 αγγελίες που αφορούν την κατηγορία Κατοικίες, έως 2 αγγελίες οι οποίες αφορούν Γη και ούτω καθεξής για τις υπόλοιπες κατηγορίες του Property, έως και 10 στο σύνολο.

Επίσης, αντίστοιχα στο AutoMoto μπορείτε να έχετε ενεργές έως 2 αγγελίες που αφορούν Αυτοκίνητα, έως 2 αγγελίες οι οποίες αφορούν Μοτοσυκλέτες και ούτω καθεξής, έως και 10 στο σύνολο.

Αντίστοιχα, έως 3 αγγελίες για την Εργασία, το Health καθώς και για το Στέλεχος (Προσωπικά & Κοινωνικά, Επιχειρησιακά, Τηλεφωνία κτλ), έως και 6 στο σύνολο.

Σημείωση: Έχετε τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε ώστε να τοποθετήσετε στη θέση τους άλλες αντίστοιχης κατηγορίας.

 
*εξαιρούνται οι κατηγορίες με την ανάλογη σήμανση, όπου η δημοσίευση είναι εφικτή κατ' επιλογή με μικρό αντίτιμο

Ποιοι είναι οι κανόνες;1) Οι Εκθέσεις αυτοκινήτων, τα μεσιτικά γραφεία, τα γραφεία συνοικεσίων - γνωριμιών και οι επαγγελματίες δεν μπορούν να καταχωρήσουν δωρεάν αγγελίες, αλλά πρέπει να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υποδοχής Αγγελιών 210/9091300 και για διαφημιστικές καταχωρίσεις στο 210/9091335.

2) Απαγορεύεται ρητά οι αγγελίες να περιέχουν φράσεις που κάνουν το κείμενο διαφημιστικό, π.χ. "δώρο το πρώτο μάθημα", "η πρώτη στην Ελλάδα ασφαλιστική εταιρεία", "το καλύτερο που κυκλοφορεί" κ.λπ., αλλά μπορούμε να αναφέρουμε φράσεις όπως π.χ. "σε κεντρικό σημείο", "με θέα τη θάλασσα" κ.λπ.

3) Οι αγγελίες δεν ξεκινούν ποτέ με νούμερα, άρθρα, αντωνυμίες, επιρρήματα, επιφωνήματα, προθέσεις, λέξεις που δεν υπάρχουν στο λεξιλόγιο, π.χ. ΑΑΤΟ 100.000 δρχ. σε μία ώρα κ.λπ., ρήματα όπως "Αναλαμβάνω" και επίθετα όπως π.χ. "Γνωστή, μεγάλη εταιρεία". Εξαιρούνται τα επίθετα που δηλώνουν το είδος εταιρείας, οργανισμού, ομίλου κ.λπ., που ζητεί υπαλλήλους, π.χ. Ασφαλιστική...ζητεί υπαλλήλους…

Εξαιρείται το ρήμα "Διαθέτω" στην κατηγορία "Συνέταιροι - Χρηματοδότες".

4) Αγγελίες που αναφέρουν αποστολή χρηματικών ποσών, αντικαταβολές χρημάτων ή γραμματοσήμων δεν γίνονται δεκτές.

5) Δεν επιτρέπεται στα κείμενα των αγγελιών η χρήση περιφράσεων του τύπου "λόγω ανάγκης", "λόγω αναχώρησης", "λόγω σύνταξης", "λόγω θανάτου", "από γιατρό", "από δικηγόρο" κ.α.

6) Σε κάθε αγγελία μπορούν να αναφέρονται το πολύ 2 στοιχεία επικοινωνίας (2 τηλέφωνα, τηλ. + fax, fax + διεύθυνση, τηλ. + e-mail, fax + e-mail κ.λπ.)

7) Διαφημιστικές θεωρούνται οι αγγελίες που προβάλλουν υπηρεσίες προσφερόμενες από μεσιτικά γραφεία, γραφεία συνοικεσίων - γνωριμιών, γραφεία ευρέσεως εργασίες, εκθέσεις αυτοκινήτων - σκαφών, ασφαλιστικές εταιρείες.

8 ) Δεν επιτρέπονται δωρεάν δημοσιεύσεις αγγελιών για κονσομασιόν, κοπέλες για μασάζ και γενικά κείμενα που υπέχουν υπόνοια προαγωγής ατόμων και κυρίως αναφορά σε ηλικίες, όπως π.χ. 16χρονη, 18χρονη.

9) Ονόματα δημοσιεύονται στις αγγελίες μόνο όπου είναι απολύτως απαραίτητο και κατόπιν τηλεφωνικής επαλήθευσης. Εξαιρούνται τα ονόματα υπευθύνων διαφόρων εταιρειών, κυρίως στο ένθετο Εργασία, που δημοσιεύονται επίσης κατόπιν επαλήθευσης.

10) Σε κάθε αγγελία επιτρέπεται η καταχώριση μέχρι 2 στοιχείων επικοινωνίας. Η σειρά προτεραιότητας των στοιχείων επικοινωνίας στις αγγελίες είναι η εξής:
1ο τηλέφωνο, 2ο fax, 3ο ΤΘ, 4ο Διεύθυνση, 5ο e-mail.

11) Απαγορεύεται (σύμφωνα με απόφαση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών) η λήψη - δημοσίευση κειμένων - αγγελιών που αφορούν ευχαριστήρια μηνύματα προς ιατρικό - νοσηλευτικό προσωπικό, νοσοκομεία, κλινικές και γενικά υπηρεσίες του ιατρικού κλάδου και αιμοδοσία.

Ενημερώθηκε στις: 01/06/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!