Άρθρα σχετικά με: xe.gr - Γενικά

Όροι χρήσης

Η εταιρία με την επωνυμία «ΧΡΥΣΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 008024301000 ,που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Κηφισίας 1-3, ΤΚ 11523 (εφεξής και χάριν συντομίας η «Εταιρία») δικαιούχος μεταξύ άλλων των διαδικτυακών τόπων με domain names «www.xe.gr», «my.xe.gr», «pro2.xe.gr»και «support.xe.gr» και τις εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablet (εφεξής και χάριν συντομίας « xe.gr »), προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι αναλυτικά περιγραφόμενους όρους χρήσης, καθώς και την Πολιτική Προστασίας Δεδομένων η οποία βρίσκεται εδώ, τους οποίους ο εκάστοτε επισκέπτης / χρήστης του xe.gr παρακαλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη/χρήση των σελίδων και υπηρεσιών του xe.gr, μόνον εφόσον τους αποδέχεται πλήρως.

Σε περίπτωση διαφωνίας ο χρήστης παρακαλείται όπως δεν προβεί σε χρήση του xe.gr, αλλά όπως γνωστοποιήσει στην Εταιρία τις όποιες τυχόν παρατηρήσεις του προκειμένου να ληφθούν υπόψη, πάντοτε εντός των ορίων του δυνατού, της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών. Οι παρατηρήσεις που τυχόν υποβληθούν, καταγράφονται και αναλύονται από την Εταιρία για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων, σε καμία περίπτωση όμως δεν δεσμεύουν Αυτήν έναντι του χρήστη ή οποιουδήποτε τρίτου.

Επισκέπτες/χρήστες του ιστοτόπου που είναι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του ιστοτόπου που μπορεί να θεωρούνται ακατάλληλες για ανηλίκους και οι οποίες δεν είναι δυνατό να ελεγχθούν από τον ιστότοπο. Σε κάθε ενότητα ή υπηρεσία που μπορεί να περιέχει υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο υπάρχει προειδοποίηση προς τους επισκέπτες/χρήστες. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες αυτοβούλως επισκεφθούν σελίδες με υλικό ακατάλληλο/προσβλητικό/ανήθικο και το οποίο δεν είναι δυνατό να ελέγχεται συνεχώς, ο ιστότοπος δεν φέρει ευθύνη. Η Εταιρία δεν συλλέγει σε γνώση της προσωπικές πληροφορίες από ανηλίκους. Εάν διαπιστώσει ότι έχει συλλέξει οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες από ανήλικο χωρίς επαληθεύσιμη γονική συναίνεση, θα διαγράψει τις πληροφορίες από τη βάση δεδομένων της το συντομότερο δυνατό.

1. ΕισαγωγήΗ Εταιρία παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες του xe.gr πλήθος υπηρεσιών οι οποίες συνίστανται κυρίως στην παροχή πληροφοριών, διαφημίσεων παντός είδος/τύπου, στην δυνατότητα χρήσης εργαλείων επικοινωνίας, υπηρεσιών αναζήτησης, μαζικής πρόσβασης των χρηστών κ.λ.π. Το σύνολο των υφιστάμενων υπηρεσιών καθώς και οιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο xe.gr υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης, εκτός αν ρητά προβλέπεται το αντίθετο. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του xe.gr αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι το σύνολο των πληροφοριών/υπηρεσιών του xe.gr παρέχεται «όπως έχει» και η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεδομένων των χρηστών καθώς και την οιαδήποτε ζημία, η οποία ενδεχομένως προκληθεί από την χρήση του xe.gr .

Η χρήση του xe.gr διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού -Κοινοτικού και Διεθνούς Δικαίου, που είναι δεσμευτικές για τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη, ο οποίος υποχρεούται να συμμορφώνεται σε αυτές. Επιπροσθέτως ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες του xe.gr σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους απέχοντας από οιαδήποτε ενέργεια η οποία μπορεί να προσβάλλει το ήθος και την προσωπικότητα άλλων επισκεπτών/χρηστών ή να δημιουργήσει προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του xe.gr .

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι ο ιστότοπος δεν κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου, αλλά ότι ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα (και όχι την υποχρέωση) της αποκλειστικής επιλογής άρνησης ανάρτησης/δημοσίευσης ή μετακίνησης ή διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των υπηρεσιών του. Επίσης, ο ιστότοπος και οι αρμόδιοι συνεργάτες του διατηρούν το δικαίωμα να διαγράφουν χωρίς ειδοποίηση οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης.

2. Όροι Εγγραφής - Υποχρεώσεις ΧρήστηΟ χρήστης/επισκέπτης που επιθυμεί να εγγραφεί στις υπηρεσίες του xe.gr θα πρέπει:

να δηλώνει τα αληθή, πλήρη και ισχύοντα προσωπικά του στοιχεία, όπως αυτά ζητούνται στο xe.gr στις σχετικές αιτήσεις για πρόσβαση στα περιεχόμενα/υπηρεσίες του,

να ενημερώνει επιμελώς το xe.gr άμεσα για κάθε αλλαγή των ανωτέρω στοιχείων καθώς και να φροντίζει ώστε τα στοιχεία αυτά να παραμένουν διαρκώς ακριβή, πλήρη και αληθή.


Η Εταιρία παρέχει στους χρήστες του xe.gr υπηρεσίες μελών, κατόπιν αποδοχής των όρων χρήσης και ολοκλήρωσης της διαδικασίας καταχώρησης των στοιχείων τους. Μόλις ο επισκέπτης / χρήστης ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής, παραλαμβάνει επιβεβαίωση της εγγραφής του μέσω μοναδικού υπερσυνδέσμου, ο οποίος αποστέλλεται στην διεύθυνση που ο ίδιος θα έχει ορίσει και ο χρήστης/μέλος τεκμαίρεται πως έχει αποδεχθεί τους παρόντες όρους και γνωρίζει αυτούς.

Οι χρήστες παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους (user account). Οι χρήστες συμφωνούν να ειδοποιούν άμεσα την εταιρία για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε γενόμενη ή / και πιθανή παραβίαση ασφάλειας. Επίσης, οι χρήστες ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης (Logout). Η εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία των χρηστών-επισκεπτών να σεβαστούν και να ακολουθήσουν την παρούσα ρήτρα. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή από τον ίδιο τον χρήστη.

Με την επιβεβαίωση της εγγραφής μέσω του εν λόγω υπερσυνδέσμου, ολοκληρώνεται η διαδικασία εγγραφής.

Δικαίωμα Αντίρρησης

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να προβάλλει αντιρρήσεις με αίτημα του προς τον ιστότοπο και να ζητήσει την διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών του δεδομένων, καθώς και τη διαγραφή του από μέλος μέσω ενός ηλεκτρονικού μηνύματος στη φόρμα επικοινωνίας του ιστοτόπου και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στους παρόντες όρους – πολιτική απορρήτου.

3. Λειτουργία Υπηρεσιών (Έναρξη/Διακοπή)Η Εταιρία διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα, και ο χρήστης/επισκέπτης το αποδέχεται, να διακόπτει μόνιμα ή προσωρινά την λειτουργία του xe.gr με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη.

4. Δοκιμαστικές ΣυνδρομέςΚατά καιρούς, η Εταιρία ενδέχεται να προσφέρει δοκιμαστικές Συνδρομές για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, χωρίς πληρωμή ή σε μειωμένη τιμή (μία «Δοκιμή»). Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να καθορίζει τις προϋποθέσεις για μια Δοκιμή και με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων, να ανακαλεί ή να τροποποιεί μια Δοκιμή σε οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς καμία ευθύνη, στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τους νόμους.

Οι συνδρομές επί πληρωμή δεν μπορούν να τερματιστούν πριν απο το τέλος της περιόδου για την οποία έχετε ήδη πληρώσει και εκτός απο τα όσα προβλέπονται στους παρόντες όρους, η εταιρία δεν θα επιστρέψει οποιαδήποτε τέλη έχετε ήδη πληρώσει.

5. Περιορισμός Ευθύνης ΕταιρίαςΗ Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, στα πλαίσια της τεχνολογικού ελέγχου, προκειμένου οι υπηρεσίες, τα περιεχόμενα και οι επιλογές του xe.gr να παρέχονται απρόσκοπτα και χωρίς διακοπή. Δεν ευθύνεται όμως στην περίπτωση που για οιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, διακοπεί η λειτουργία του[xe.gr](http://xe.gr/) ή καθίσταται δυσχερής ή/και αδύνατη η πρόσβαση σε αυτό ή/αν, παρά τα τηρούμενα μέτρα ασφαλείας, εντοπιστούν « ιοί » ή άλλο επιβλαβές λογισμικό και μεταδοθούν στα τερματικά των χρηστών/επισκεπτών, ή αν τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα (hackers) παρέμβουν στο περιεχόμενο και στην λειτουργία του xe.gr καθιστώντας δυσχερή την χρήση του ή προκαλώντας προβλήματα στην ορθή λειτουργία αυτού.

6. Αποκλεισμός Ευθύνης για Παρεχόμενες ΠληροφορίεςΤο περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο xe.gr δεν προέρχονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο από την Εταιρία, αντιθέτως δημοσιεύονται και αναρτώνται στο xe.gr με πρωτοβουλία και αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη/αγγελιοδότη και δεν δύνανται σε καμία περίπτωση να εκληφθούν ως έγκυρες πληροφορίες ή/και συμβουλές ούτε υποκρύπτουν προτροπή της Εταιρίας για την τέλεση συγκεκριμένων πράξεων (π.χ. αγοράς, ενοικιάσεως ακινήτων κ.λπ.). Η Εταιρία αναλαμβάνει αποκλειστικά και μόνον την συλλογή, γραμματική-συντακτική επεξεργασία και ανάρτηση του περιεχομένου του xe.gr δεν εγγυάται όμως σε καμία περίπτωση για την ορθότητα, την πληρότητα ή και την διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών αυτού (του[xe.gr](http://xe.gr/) ). Κατόπιν τούτων ο εκάστοτε χρήστης/επισκέπτης χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες/πληροφορίες του xe.gr αποκλειστικά και μόνον με δική του πρωτοβουλία, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα και την σχετική ευθύνη διασταύρωσης των εν λόγω πληροφοριών.

Η Εταιρία μπορεί, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να παρακολουθεί, ελέγχει ή επεξεργάζεται το Περιεχόμενο χρήστη. Σε όλες τις περιπτώσεις, η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Περιεχομένου χρήστη το οποίο, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας, παραβιάζει τις Συμφωνίες. Η Εταιρία μπορεί να προβεί σε αυτές τις ενέργειες χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος. Η αφαίρεση ή απενεργοποίηση της πρόσβασης στο Περιεχόμενο χρήστη θα πραγματοποιείται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Εταιρίας και δεν υπόσχεται να αφαιρέσει ή να απενεργοποιήσει την πρόσβαση σε οποιοδήποτε συγκεκριμένο Περιεχόμενο χρήστη.

Η εταιρία δεν είναι υπεύθυνη για το Περιεχόμενο χρήστη, ούτε εγκρίνει οποιαδήποτε άποψη που περιέχεται σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο χρήστη.

7. Ευθύνη από ΔιαφήμισηΗ Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με το περιεχόμενο των διαφημίσεων (οιασδήποτε κατηγορίας και μορφής) που αναρτώνται στο xe.gr καθώς επίσης και με την επικοινωνία του χρήστη/μέλους με τρίτους που διαφημίζονται στο xe.gr . Περαιτέρω η Εταιρία δεν ευθύνεται για οιοδήποτε ζήτημα ανακύψει από τυχόν σύναψη πάσης υφής εμπορικής συναλλαγής μεταξύ του χρήστη/μέλους και του τρίτου διαφημιζόμενου.

Γενικοί Κανόνες Περιεχομένου ΔιαφήμισηςΟ διαφημιζόμενος πρέπει να τηρεί τα προβαλλόμενα στη διαφήμιση περιεχόμενα χωρίς να τροποποιεί περιόδους προσφορών, προσφορές προϊόντων ή τιμές που αναφέρει.
Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να παραπλανούν τους χρήστες. Η επικοινωνία μηνυμάτων στο περιεχόμενο της διαφήμισης δεν πρέπει να περιέχει δηλώσεις ή οπτικές παραστάσεις, που είτε άμεσα είτε έμμεσα, με υπονοούμενα, με παραλείψεις, με διφορούμενα ή με υπερβολικούς ισχυρισμούς, μπορούν να παραπλανήσουν τον καταναλωτή.
Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να συλλέγουν προσωπικά στοιχεία χρηστών της Χρυσής Ευκαιρίας χωρίς αυτοί να το γνωρίζουν και να δίνουν την έγκρισή τους.
Οι διαφημίσεις που συλλέγουν πληροφορίες από τους χρήστες πρέπει να περιλαμβάνουν τους Όρους Χρήσης στο περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους.
Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να μιμούνται την εμπειρία του χρήστη (user experience) που τους παρέχει η Χρυσή Ευκαιρία. Για παράδειγμα, δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που κάνουν χρήση γραφικών και λεκτικών παρόμοιων με αυτών της ιστοσελίδας μας, διότι μπορεί αυτό να αποπροσανατολίσει τη διαδρομή του χρήστη στην πλοήγηση.
Οι διαφημίσεις δεν μπορούν να κάνουν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το χρώμα, την εθνική καταγωγή, τη θρησκεία, το φύλο, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την κατάσταση υγείας ή γενετική κατάσταση αλλά και την οικογενειακή κατάσταση των χρηστών.
Στα διαφημιστικά banners, η ταυτότητα του διαφημιζόμενου πρέπει να είναι εμφανής.


Πολιτική Περιεχομένου ΔιαφήμισηςΤα παρακάτω θέματα είτε απαγορεύονται ρητά είτε υπόκεινται σε επιμέρους περιορισμούς.

Περιεχόμενο για Ενήλικες / Ακατάλληλο περιεχόμενο

Δεν υποδεχόμαστε διαφημίσεις που οι σελίδες στις οποίες καταλήγουν, περιέχουν ακατάλληλο περιεχόμενο και προωθούν διαδικτυακές και μη συνευρέσεις.
Υποδεχόμαστε διαφημίσεις που αφορούν ιστοσελίδες που προωθούν γνωριμίες, συνοικέσια και αντίστοιχες κοινωνικές σχέσεις και απευθύνονται σε άτομα άνω των 18 ετών, αναφέροντάς το ρητά στους εκάστοτε Όρους Χρήσης. Οι διαφημίσεις αυτές πρέπει να ακολουθούν τις προϋποθέσεις στόχευσης για τις υπηρεσίες γνωριμιών στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας μας https://www.xe.gr/prosopika/ .

Περιεχόμενο για Ναρκωτικά και Προϊόντα με ναρκωτικές ουσίες

Δεν υποδεχόμαστε διαφημίσεις καθώς και ιστοσελίδες που προωθούν μη νόμιμες ναρκωτικές ουσίες και προϊόντα.

Αλκοόλ

Επιτρέπονται οι διαφημίσεις αλκοολούχων ποτών, με δεδομένο ότι δίνουν έμφαση στη λελογισμένη κατανάλωση και όχι στην κατάχρηση. Συγχρόνως, ακολουθούν πλήρως τις ισχύουσες διατάξεις του ΕΚΔ-Ε.

Ψεύτικα Έγγραφα

Δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση που προωθεί ψεύτικα έγγραφα και πιστοποιήσεις από μη νόμιμους φορείς.

Τυχερά παιχνίδια

Οι διαφημίσεις που προωθούν ή διευκολύνουν τον διαδικτυακό τζόγο, τα παιχνίδια ικανοτήτων ή τις λοταρίες με πραγματικά ή μη χρήματα, συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών καζίνο, των αθλητικών στοιχημάτων και του πόκερ, επιτρέπονται μόνο όταν αυτές στοχεύουν σε χρήστες 18 ετών και άνω. Αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ξεκάθαρα στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας.

Παράνομες δραστηριότητες

Δεν επιτρέπεται καμία διαφήμιση που να προωθεί παράνομες δραστηριότητες όπως αυτές ορίζονται από τους νόμους του Ελληνικού Κράτους.

Μη διαπιστευμένα Πανεπιστήμια - Κολλέγια

Επιτρέπονται διαφημίσεις οι οποίες προάγουν υπηρεσίες μόνο από διαπιστευμένα Πανεπιστήμια/Κολλέγια.


Χρηματοοικονομικά και ασφαλιστικά προϊόντα και υπηρεσίεςΟι διαφημίσεις που αφορούν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες από πιστοποιημένα ιδρύματα πρέπει να:

περιλαμβάνουν στη σελίδα προορισμού της διαφήμισης μια γνωστοποίηση με επαρκείς πληροφορίες όσον αφορά τα τέλη, όπως τα ετήσια επιτόκια, τις χρεώσεις συναλλαγών και τα επιτόκια, καθώς και τη φυσική ταχυδρομική διεύθυνση της οντότητας που προσφέρει το προϊόν
δεν επιτρέπεται να ζητούν απευθείας την υποβολή χρηματοοικονομικών στοιχείων του χρήστη, όπως στοιχείων πιστωτικής κάρτας
πρέπει να στοχεύουν σε άτομα 18 ετών και άνω, το οποίο θα αναφέρεται ξεκάθαρα στους Όρους Χρήσης τους.
Οι διαφημίσεις που προωθούν ευκαιρίες αύξησης του εισοδήματος των χρηστών πρέπει να περιγράφουν αναλυτικά το σχετικό προϊόν ή επιχειρηματικό μοντέλο και δεν επιτρέπεται να προωθούν επιχειρηματικά μοντέλα που προσφέρουν άμεση κερδοφορία με ελάχιστη επένδυση, συμπεριλαμβανομένων των ευκαιριών πολυεπίπεδου μάρκετινγκ.
Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να προωθούν χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες που συχνά σχετίζονται με παραπλανητικές ή δόλιες πρακτικές προώθησης.


Πολιτικό περιεχόμενο

Δεν επιτρέπονται οι διαφημίσεις που προωθούν πολιτικά μηνύματα.


Φάρμακα, Φαρμακεία & Παραφαρμακευτικά προϊόντα

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που να προωθούν την πώληση συνταγογραφούμενων προϊόντων.
Επιτρέπονται οι διαφημίσεις για προώθηση μη συνταγογραφούμενων προϊόντων όταν αυτά συνοδεύονται με τις σχετικές με τη νομοθεσία πιστοποιήσεις (πχ. επίδειξη έγκρισης από ΕΟΦ).
Επιτρέπονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν παραφαρμακευτικά προϊόντα, βιταμίνες, συμπληρώματα και σχετικούς πωλητές λιανικής εφόσον αυτά συνοδεύονται με τις σχετικές με τη νομοθεσία πιστοποιήσεις.


Αισθητικές επεμβάσεις και απώλεια βάρους

Οι διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες απώλειας βάρους καθώς και αισθητικές επεμβάσεις πρέπει να στοχεύουν σε άτομα 18 ετών και άνω, το οποίο θα αναφέρεται στους Όρους Χρήσης της εκάστοτε ιστοσελίδας και να προωθούνται από πιστοποιημένους φορείς (πχ. Ιατρούς, ιατρικά κέντρα & εταιρείες του συγκεκριμένου κλάδου).


Αντισύλληψη

Επιτρέπονται διαφημίσεις αντισύλληψης, καθώς επίσης και διαφημίσεις για προϊόντα, υπηρεσίες και πληροφορίες που σχετίζονται με Σεξουαλικά Μεταδιδόμενα Νοσήματα.


Αστρολογία, μαύρη μαγεία.

Επιτρέπονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν προβολή υπηρεσιών για ζώδια, ωροσκόπιο, φίλτρα και μέντιουμ. Απαγορεύονται διαφημίσεις που περιλαμβάνουν ξόρκια και εξορκισμούς.


Θρησκευτικό περιεχόμενο

Δεν επιτρέπονται διαφημίσεις που χρησιμοποιούν θρησκευτικά σύμβολα, τελετές ή κείμενα που παραπέμπουν σε θρησκευτικές ομάδες ή οργανώσεις.


Προϊόντα καπνού

Διαφημίσεις που προωθούν προϊόντα καπνού ή συναφή προϊόντα που προωθούν το κάπνισμα (πχ. ηλεκτρονικά τσιγάρα & εξαρτήματα αυτών) δεν επιτρέπονται.


Εμπορικά Σήματα

Οι διαφημιζόμενοι φέρουν υπευθυνότητα για την ορθή χρήση των σημάτων τους. Η χρήση σημάτων τρίτων εταιρειών μη εμπλεκόμενων με τη σύμφωνη έγκρισή τους, θεωρείται παράνομη.


Βία

Οποιαδήποτε ιστοσελίδα που προωθεί βία και βασανιστήρια δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην ιστοσελίδα μας.


Όπλα, πυροτεχνήματα και πυροτεχνικές συσκευές

Οι διαφημίσεις δεν επιτρέπεται να προωθούν την πώληση ή χρήση όπλων, πυρομαχικών ή εκρηκτικών. Ο κανόνας αυτός ισχύει και για τις διαφημίσεις εξαρτημάτων τροποποίησης όπλων.
Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε διαφήμιση που προωθεί πυροτεχνήματα/πυροτεχνικές συσκευές.


Κάμερες και εξοπλισμός παρακολούθησης

Επιτρέπονται διαφημίσεις που προωθούν κάμερες και εξοπλισμό παρακολούθησης για νόμιμη χρήση.


Ποιοτικός έλεγχος ΔιαφημίσεωνΟι Διαφημιζόμενοι που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη Χρυσή Ευκαιρία αρχικά έρχονται σε επικοινωνία με το τμήμα Διαφήμισης έχοντας στη διάθεσή τους/αποστέλλοντας τα υλικά για τη δημιουργία των banners ή τα έτοιμα εικαστικά τους. Ο έλεγχος πραγματοποιείται εντός 48 ωρών και στη συνέχεια το τμήμα Διαφήμισης επικοινωνεί με τη συνεργαζόμενη εταιρεία για τυχόν αλλαγές αλλά και για την ενημέρωση αναφορικά με την εκκίνηση της διαφημιστικής καμπάνιας.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου λαμβάνουμε υπόψη μας την ποιότητα των εικόνων, το περιεχόμενο των κειμένων καθώς και τη σύνδεση της διαφήμισης με σελίδες εκτός της Χρυσής Ευκαιρίας. Στο πλαίσιο αυτό, η Χρυσή Ευκαιρία έχει το δικαίωμα να περιορίσει τις εναλλακτικές του διαφημιζόμενου αναφορικά με τα εικαστικά ώστε αυτά να είναι εναρμονισμένα με την υπόλοιπη ιστοσελίδα.

8. Παραβάσεις και Αναφορά Περιεχομένου ΧρήστηΕάν η Εταιρία ειδοποιηθεί ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό η Εταιρία μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να λάβει μέτρα χωρίς προηγούμενη κοινοποίηση στον πάροχο του εν λόγω Περιεχομένου.

Εάν πιστεύετε ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο δεν συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης, είναι παράνομο ή παραπλανητικό παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο που εμφανίζεται σε κάθε σελίδα.

Δεν επιτρέπονται πρακτικές που μπορεί να παραπλανούν, εσκεμμένα ή μη, τους χρήστες ή στρεβλώνουν τη λειτουργικότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας. Ενδεικτικά, αλλά χωρίς να περιορίζονται μόνο σε αυτές, δεν επιτρέπονται οι ακόλουθες πρακτικές:

Η δημοσίευση, στο site XE.GR αγγελιών ακινήτων, αυτοκινήτων, εργασίας και άλλων αντικειμένων που δεν είναι πλέον εμπορικά ενεργές.
Η δημοσίευση στο site XE.GR αγγελίας Εργασίας με περισσότερες από 1 Ειδικότητες/θέσεις εργασίας
Η διαγραφή και καταχώρηση εκ νέου αγγελιών στο site XE.GR ή ενημέρωση αγγελιών χωρίς πραγματικές αλλαγές προκειμένου να εμφανίζονται με πιο πρόσφατη ημερομηνία
Η δημοσίευση στο site XE.GR αγγελιών ακινήτων, αυτοκινήτων, εργασίας και άλλων αντικειμένων χωρίς τιμή ή με ψευδή τιμή (πχ 1€)
Η δημοσίευση, στο site XE.GR αγγελιών ακινήτων όπου μεσίτες αποκρύπτουν την ιδιότητα τους και εμφανίζονται ως ιδιώτες
Η δημοσίευση, στο site XE.GR πολλαπλών αγγελιών του ίδιου ακινήτου στην ίδια ή σε διαφορετικές περιοχές με σκοπό τη μεγαλύτερη γεωγραφική κάλυψη.
Η δημοσίευση, στο site XE.GR του εμπορικού σήματος (logo) του αγγελιοδότη αντί φωτογραφίας αγγελιών ακινήτων, αυτοκινήτων και άλλων αντικειμένων στο προορισμένο πεδίο για δημοσίευση φωτογραφιών.
Η δημοσίευση φωτογραφιών στο site XE.GR που δεν σχετίζονται με την περιγραφή αγγελίας οποιασδήποτε κατηγορίας.


Εφόσον διασταυρωθεί μετά από έλεγχο κάποια από τις παραπάνω πρακτικές ή κάτι που δεν περιγράφεται εδώ αλλά αποσκοπεί σε παραπλάνηση του χρήστη, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει την εν λόγω αγγελία του πελάτη τις αγγελίες του πελάτη. Εφόσον διαπιστωθεί δεύτερη φορά για τον ίδιο πελάτη, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει όλες τις αγγελίες του λογαριασμού του πελάτη για 48 ώρες. Εφόσον διαπιστωθεί τρίτη φορά για τον ίδιο λογαριασμό, η εταιρεία θα αποδημοσιεύει όλες τις αγγελίες του λογαριασμού του πελάτη για 30 ημέρες.

Ειδικότερα η Εταιρία ενημερώνει ότι εφόσον διαπιστωθούν από τα συστήματα ποιότητάς μας ή εφόσον υπάρχει έγγραφη καταγγελία, για πολλαπλές, επαναλαμβανόμενες, μη μοναδιαίες, παραπλανητικές ή μη ενεργές αγγελίες στον λογαριασμό πελατών, διατηρεί το δικαίωμα άμεσης αφαίρεσης των εν λόγω αγγελιών από το xe.gr.

Επίσης, ο χρήστης θα μπορεί πλέον να σχολιάζει-αναφέρει οτιδήποτε θέλει για οποιαδήποτε αγγελία. Για παράδειγμα θα μπορεί κάποιος να σχολιάζει «Ψεύτικη αγγελία, μή ενεργή αγγελία, λάθος τιμή, η αγγελία ανήκει σε επαγγελματία και όχι σε ιδιώτη κλπ».

Η συγκεκριμένη διαδικασία θα γίνεται είτε είναι συνδεδεμένος ο χρήστης (logged in) είτε απλά περιηγείται ως επισκέπτης. Τα σχόλια θα αποστέλλονται αυτομάτως στη ΧΕ, που θα λαμβάνει με τη σειρά της άμεσα τις αντίστοιχες δράσεις

9. Δικαιώματα Πνευματικής ΙδιοκτησίαςΤα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου και των υπηρεσιών του xe.gr , ήτοι ενδεικτικώς και όχι περιοριστικά συμπεριλαμβανομένων, των κειμένων, αγγελιών, φωτογραφιών, σχεδίων, εμπορικών και οικονομικών στοιχείων, προγραμμάτων, πάσης φύσεως αρχείων, σημάτων/λογοτύπων, μορφής (lay - out) του xe.gr , προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ανήκουν αποκλειστικά στην Εταιρία, διατίθενται δε στους χρήστες/επισκέπτες του αυστηρά για προσωπική χρήση. Η Εταιρία πάντοτε στα πλαίσια της καλής πίστης και των οικείων συναλλακτικών ηθών καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται κάθε φορά στο xe.gr να είναι κατά το δυνατόν ακριβή και αληθή, δεν φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία ή πληρότητα τους.

Περαιτέρω απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγής εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα τους του περιεχομένου του xe.gr . Τυχόν αναπαραγωγή επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου του xe.gr με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρίας ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Σε διαφορετική περίπτωση οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρίας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει πάσα προκληθείσα εις αυτήν θετική και αποθετική ζημία σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρία έχει την δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται στο xe.gr .

Χρήση Φωτογραφιών/Λογοτύπων σε αγγελίες και προφίλ: Ο χρήστης/αγγελιοδότης δηλώνει υπεύθυνα ότι οι φωτογραφίες/λογότυπα που καταχωρεί στο xe.gr αποτελούν πνευματική του ιδιοκτησία και σε καμμιά περίπτωση δεν θίγουν ή/και είναι απαλλαγμένες απο οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου. Η Εταιρία ουδεμία ευθύνη έχει αναφορικά με το περιεχόμενο των ανωτέρω φωτογραφιών/λογοτύπων καθώς επίσης και για οιοδήποτε τυχόν ζήτημα ανακύψει με τις εν λόγω φωτογραφίες/λογότυπα.

Περαιτέρω ο χρήστης/αγγελιοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καλύψει κάθε ζημία (συμπεριλαμβανομένων και τυχόν εξόδων, δικαστικών ή άλλων) που τυχόν θα υποστεί η Εταιρία από αξιώσεις οιουδήποτε τρίτου, που συνδέονται καθ' οιονδήποτε τρόπο με την καταχώρηση και προβολή των ανωτέρω φωτογραφιών/λογοτύπων.

10. Δικαίωμα Εταιρίας – ΔιάρκειαΟ χρήστης/μέλος αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα το αποκλειστικό δικαίωμα της Εταιρίας να διακόψει την χρήση του/των κωδικών πρόσβασης στις υπηρεσίες του xe.gr και να διακόψει την διάθεση του περιεχομένου και των πληροφοριών του xe.gr κάθε φορά που θεωρεί αυτή (η Εταιρία) ότι οι χρήστες αυτοί έχουν παραβιάσει του παρόντες όρους.

Συγκεκριμένα ο χρήστης αποδέχεται πλήρως και αναντίρρητα ότι η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε κρίνει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, ότι το περιεχόμενο μιας αγγελίας/διαφήμισης τυγχάνει, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, παραπλανητικό ή/και παράνομο ή/και ψευδές ή/και προσβλητικό καθώς επίσης και ότι το εν λόγω περιεχόμενο αντίκειται εν γένει στους παρόντες όρους χρήσης να διακόψει την δημοσίευση και ανάρτησή της στο xe.gr . Ταυτόχρονα η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να μην επιτρέπει στον χρήστη/αγγελιοδότη της εν λόγω αγγελίας να αναρτήσει/δημοσιεύσει μελλοντικά στο xe.gr άλλες αγγελίες (οιασδήποτε κατηγορίας και με οιοδήποτε περιεχόμενο).Το xe.gr εμπεριέχει παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους, για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρία, ούτε εγγυάται για την διαρκή και ασφαλή προσβασιμότητά τους. Συνεπώς για οιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση των εν λόγω διαδικτυακών τόπων ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στα αντίστοιχα web sites, τα οποία φέρουν και την αποκλειστική ευθύνη για την αποκατάσταση του εν λόγω προβλήματος. Η Εταιρία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των sites και των σελίδων στα οποία παραπέμπει ή ότι συνδέεται με αυτά καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Για οιοδήποτε τυχόν πρόβλημα ανακύψει κατά την επίσκεψη των ως άνω διαδικτυακών τόπων αποκλειστικό υπεύθυνος είναι ο εκάστοτε δικαιούχος του τόπου αυτού.

12. Προστασία Προσωπικών ΔεδομένωνΗ Εταιρία καλύπτει το σύνολο των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων καθώς επίσης και τις προϋποθέσεις συγκέντρωσης, επεξεργασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών/μελών του xe.gr. Σε καμία περίπτωση με την παρούσα δεν καλύπτεται η σχέση μεταξύ των επισκεπτών/χρηστών/μελών από το xe.gr και οιωνδήποτε υπηρεσιών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο/ιδιοκτησία της εταιρία. Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (Data Protection Officer-DPO) για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ο Νικόλαος Γουλής, email: n.goulis@xe.gr
Η Εταιρία συλλέγει προσωπικά δεδομένα στο xe.gr :

Όταν ο επισκέπτης χρήστης εγγράφεται στις υπηρεσίες του
Όταν χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του
Όταν χρησιμοποιεί τις σελίδες του xe.gr και εισέρχεται στα διαφημιστικά (ή πάσης συναφούς υφής) προγράμματα Κάθε χρήστης υποχρεούται να δηλώνει τα αληθινά και πλήρη στοιχεία του καθώς και να ενημερώνει το xe.gr για κάθε αλλαγή παρέχοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες που απαιτούνται ώστε τα στοιχεία αυτά να είναι πλήρη, αληθινά και ενημερωμένα

Ο χρήστης αποδέχεται και συναινεί όπως η Εταιρία, υπό τους όρους των διατάξεων του Ν.2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί από το Ν.3471/2016 και σήμερα ισχύει, θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τυχόν προσωπικά δεδομένα του (πληροφορίες σχετικές με τον υπολογιστή του καθώς και με τις επισκέψεις του, και τη δραστηριότητά του, σε αυτόν τον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων [της δικής του διεύθυνσης IP, της γεωγραφικής του θέσης, του είδους και της έκδοσης του πλοηγού του, του λειτουργικού του συστήματος, της πηγής παραπομπής του, της διάρκειας της επίσκεψής του, των σελίδων που ανέγνωσε και των διαδρόμων πλοήγησης στον ιστότοπό ή σε συνδεόμενες εφαρμογές], τα οποία θα περιέρχονται σε γνώση αυτής (της Εταιρίας) από την επίσκεψη του χρήστη στο xe.gr με σκοπό :

την εκπλήρωση των όρων και υποχρεώσεων των επιμέρους υπηρεσιών, που παρέχει το xe.gr στους χρήστες του,
την εν γένει ενημέρωση του χρήστη,
την ικανοποίηση των εκάστοτε απαιτήσεων του χρήστη αναφορικά με τις υπηρεσίες που διατίθενται από και μέσω του[xe.gr](http://xe.gr/) ,
την ενημέρωση του χρήστη σχετικά με νέες προσφορές, υπηρεσίες, προϊόντα κ.λπ. (ενδεικτικά αναφέρονται αποστολή marketing news letters, νέων προσφορών, αγγελιών κ.λπ.),
την εύρυθμη λειτουργία του xe.gr ,
κάθε συναφή με τα ανωτέρω ενέργεια.


13. ΠληρωμήΓια την δημοσίευση αγγελιών ή/και διακεκριμένων αγγελιών που πραγματοποιούνται στo xe.gr η Εταιρία δέχεται πληρωμές και με πιστωτική/χρεωστική κάρτα. Αποδεκτές κάρτες είναι Visa και MasterCard.

Η χρέωση της πιστωτικής/ χρεωστικής σας κάρτας θα πραγματοποιείται εφόσον προηγηθεί έλεγχος και πιστοποίηση των στοιχείων και της εγκυρότητάς της. Το ποσό χρέωσης θα πρέπει να είναι διαθέσιμο και θα κρατείται με την επιβεβαίωση της παραγγελίας. Για να πραγματοποιήσετε την αγορά σας μέσω του xe.gr θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που θα βρείτε σε αυτήν. Στη φόρμα αγοράς που θα βρείτε, θα πρέπει να συμπληρώσετε τον αριθμό και την ημερομηνία λήξης της πιστωτικής σας κάρτας. Είστε ο μόνος υπεύθυνος για την ορθή καταγραφή και την αλήθεια των στοιχείων της πιστωτικής σας κάρτας και θα πρέπει να είστε δικαιούχος της πιστωτικής κάρτας που χρησιμοποιείτε για την εκάστοτε συναλλαγή.

Η απόδειξη λιανικής πώλησης θα σας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αγοράς. Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε το λογαριασμό σας ως Μέλος στο μεταξύ παρακαλούμε επισκεφθείτε το xe.gr και ελέγξτε τις ενότητες "Ιστορικό συναλλαγών".

Κατά την ηλεκτρονική εγγραφή σας για μια Συνδρομή επί πληρωμή, μια Δοκιμή, ένα Προϊόν ή έναν Κωδικό, δίνετε τη συγκατάθεσή σας να αποκτήσετε πρόσβαση αμέσως στην Ειδική υπηρεσία. Εάν εγγραφείτε ηλεκτρονικά για μια Συνδρομή επί πληρωμή ή έναν Κωδικό, μπορείτε να αλλάξετε γνώμη για οποιονδήποτε λόγο ή για κανένα λόγο, εντός επτά (7) ημερών (η «Περίοδος υπαναχώρησης»), και θα λάβετε πλήρη επιστροφή όλων των χρημάτων που καταβάλατε, υπό την αυστηρή προϋπόθεση να μην έχετε κάνει οιαδήποτε χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας, Συνδρομής ή Κωδικού (για την υπηρεσία των αγγελιών χρήση συνιστά η δημοσίευση της αγγελίας έστω και για 1 λεπτό, για την υπηρεσία premium χρήση συνιστά η σύνδεση στον λογαριασμό μετά την ενεργοποίηση της υπηρεσίας). Αιτήματα επιστροφών σε καμία περίπτωση δεν γίνονται δεκτά εάν παρέλθει η Περίοδος Υπαναχώρησης.

Καμία ακύρωση συνδρομητικής υπηρεσίας ή αγγελιών (credits) internet και επιστροφή χρημάτων δεν γίνεται δεκτή μετά την ολοκλήρωση της αγοράς. Οι επιστροφές χρημάτων (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και παρέχονται μόνο με τη μορφή πίστωσης ίσης αξίας για υπηρεσίες της εταιρείας σε συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εως το πολύ 6 μηνών. Σε κάθε περίπτωση τηρείται στο ακέραιο ο αρχικά συμφωνημένος τρόπος πληρωμής και τιμολόγησης.

Σε περίπτωση κατανάλωσης των υπηρεσιών της παρούσας αγοράς νωρίτερα του συμφωνημένου χρόνου αποπληρωμής, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ταυτόχρονης έκδοσης εξοφλητικού τιμολογίου με την κατανάλωση των υπηρεσιών ενώ ο χρήστης υποχρεούται στην άμεση εξόφληση τυχόν υπολειπόμενου ποσού για την παρούσα αγορά.

Η χρήση των συνδρομητικών υπηρεσιών και των αγγελιών (credits) internet γίνεται αποκλειστικά μέσα στα χρονικά διαστήματα χρήσης αυτών των υπηρεσιών. Ο χρήστης αποδέχεται ρητά, πως μετά το πέρας των συμφωνηθέντων ημερομηνιών έναρξης και λήξης, όλες οι τυχόν μη χρησιμοποιημένες αγγελίες ή υπηρεσίες, χάνονται χωρίς την δυνατότητα παράτασης. Οι παρατάσεις χρήσης (εάν υπάρχουν) πραγματοποιούνται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της εταιρείας και παρέχονται μόνο για συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο εως το πολύ 3 μηνών.

14. Ασφάλεια Πληρωμών/ΣυναλλαγώνΗ Εταιρία, για λόγους ασφαλείας, δεν αποθηκεύει τα στοιχεία καμίας πιστωτικής κάρτας για μελλοντική χρήση, επομένως θα πρέπει να επανεισάγετε τα στοιχεία αυτής κάθε φορά που πραγματοποιείτε αγορά. Με την εισαγωγή των απαιτούμενων από τους όρους χρήσης του xe.gr στοιχείων της πιστωτικής κάρτας, δηλώνει ρητά ότι έχετε το νόμιμο δικαίωμα χρήσης της εν λόγω πιστωτικής κάρτας.

Η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη νόμιμης χρήσης πιστωτικών καρτών.

Η παροχή στοιχείων πιστωτικής κάρτας δηλώνει τη συγκατάθεσή σας για χρέωση αυτής με το ποσό της αγοράς που πραγματοποιείτε μέσω του xe.gr . Σε περίπτωση που η συναλλαγή με την πιστωτική σας κάρτα απορριφθεί για οποιονδήποτε λόγο από την εκδούσα τράπεζα ή το δίκτυο της πιστωτικής κάρτας, ενδεικτικά αναφέρονται λόγοι όπως υπέρβαση του πιστωτικού ορίου ή υποψία απάτης, τότε η αγορά δεν θα εκτελεστεί.

Οι συναλλαγές με πιστωτική κάρτα θα διεκπεραιώνονται μέσα από την Ιστοστελίδα της Εταιρίας χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών με τον οποίο είναι συμβεβλημένη η Εταιρία.

Η Εταιρία δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση χρεώσεων ή δεσμεύσεων ποσών με πιστωτική κάρτα σε περίπτωση υπαιτιότητας του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών (Internet Service Provider ή ISP).Ενδεικτικές περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας είναι οι εξής:

Αστοχία υλικού (hardware) ή λογισμικού (software) του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών. Σε περίπτωση που ο εξυπηρετητής αιτημάτων του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών σταματήσει να δουλεύει σύμφωνα με τις προδιαγραφές είτε λόγω αστοχίας υλικού (ενδεικτικά αναφέρονται βλάβη σκληρών δίσκων, απώλεια παροχής ρεύματος, βλάβη κύριας μνήμης) είτε λόγω προβλημάτων λογισμικού, το Μέλος θα θεωρείται από την Εταιρία ότι δεν συμμετέχει στην αγορά.

Μη ενημέρωση της Εταιρίας για ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σε περίπτωση που η συναλλαγή χρεωθεί ή δεσμευθεί σε πιστωτική κάρτα, αλλά η Εταιρία δεν ενημερωθεί μέσω αποδεκτών διαδικασιών τότε η Εταιρία θα θεωρήσει ότι το Μέλος δεν συμμετέχει στην αγορά. Η αδυναμία ενημέρωσης της Εταιρίας μπορεί να υφίσταται με υπαιτιότητα του παρόχου Επεξεργασίας Διαδικτυακών Πληρωμών ή του παρόχου Διαδικτυακών Υπηρεσιών.


Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι ενδεικτικές και δεν αποτελούν εξαντλητική λίστα με όλες τις περιπτώσεις μη υπαιτιότητας της Εταιρίας.

15. CookiesΗ Εταιρία μέσω της xe.gr έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί Cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών του xe.gr .

Τι είναι τα cookies;


Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου με πληροφορίες, τα οποία αποθηκεύονται από τον διακομιστή (server) ενός ιστότοπου στην τερματική συσκευή (υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο κλπ) ενός επισκέπτη/χρήστη κατά την πλοήγηση σε αυτόν. Ο ιστότοπος ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να προσφέρει σχετικές με αυτές υπηρεσίες.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 4 παρ. 5 νόμου 3471/2006) η αποθήκευση ή η απόκτηση πρόσβασης σε αποθηκευμένες πληροφορίες στον τερματικό εξοπλισμό χρήστη επιτρέπεται μόνο αν ο συγκεκριμένος χρήστης έχει δώσει τη συγκατάθεσή του μετά από σαφή και εκτενή ενημέρωση. Δεν απαιτείται η συγκατάθεση του χρήστη για τα cookies τα οποία θεωρούνται τεχνικά απαραίτητα για την πραγματοποίηση της σύνδεσης στον ιστοτόπο ή για την παροχή της υπηρεσίας διαδικτύου.

Τα cookies μπορεί να εγκαθίστανται από τον ίδιο τον πάροχο της ιστοσελίδας που επισκέπτεται ο χρήστης (first party cookies) ή από άλλους μέσω του παρόχου της ιστοσελίδας (third party cookies) που επισκέπτεται ο χρήστης.

Κατηγορίες cookiesΑναγκαία cookies:

Τα cookies αυτής της κατηγορίας είναι απαραίτητα για την ορθή και αποτελεσματική λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Χωρίς αυτά τα cookies δεν μπορούμε να παρέχουμε υπηρεσίες που έχετε ζητήσει, όπως η ενεργοποίηση, σύνδεση, διαχείριση και εύρυθμη λειτουργία προσωπικού λογαριασμου, προσθήκη στοιχείων στο καλάθι αγορών, η σύνδεση ή η συμπλήρωση εντύπων. Για τη χρήση των υποχρεωτικών cookies δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας είτε να εμποδίζει τη χρήση είτε να σας ειδοποιεί για τη χρήση cookies, αλλά αυτό ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα ορισμένα τμήματα του ιστότοπού μας να μην λειτουργήσουν. Αυτά τα cookies δεν αποθηκεύουν προσωπικές αναγνωριστικές πληροφορίες.

Δημιουργείται απόCookieΠεριγραφή
xe.grXE_cookieEssential for the functionality of xe.gr
xe.grSIDUsed to create user’s session
xe.grautomoto_comparison_listKeeping automoto item (ad) ids in the cookie for comparison tool
xe.grshowPhonesBefore ages we used to restrict users from seeing phone numbers by default. Users had to send an SMS and get a pin to enter in website to unlock phone numbers
xe.grproperty_preferencesKeeps if user has open or close comparison panel and calculate panel styles
xe.grproperty_comparison_listKeeping property item (ad) ids in the cookie for comparison tool
xe.grxe_preferencesKeeping if a user has open or close comparison panel
xe.grxe_comparison_listKeeping marketplace item (ad) ids in the cookie for comparison tool
xe.grxeRefererWe set it when a user clicks to get a premium subscription and it seems we use them in Xe and maybe in My. We store inside the referer url
my.xe.gris_informed_for_notificationsWhen a user saves a search from www.xe.gr/my-saved-searches.html through the last saved search notification banner, it shows a popup.
xe.grisHidden + idcookie that shows if an ad is hidden
xe.grrodeosessionSession of the user
xe.grxe-data-events-user-idcookie that anonymously tracks visitors in our events
xe.grXERemLogis created when you login and it's used to create \rodeo_session
pro2.xe.grXE_NEW_DEVICE_LOGINTo support a notification each time the user logins from a different device
my.xe.grContact_optinUse to store user phone when you verify a phone number for your profile
my.xe.grJSESSIONIDUser's session
my.xe.grpushStatusSave user preference for web push notifications
my.xe.grpushToggleStatusSave button state for web push notifications in /app/static/my-notifications
my.xe.gruiduserID
my.xe.grsessionidID of the session
my.xe.grpublicShow info for reduced prices in a tooltip
my.xe.grexistingTokenStores token key for web push notifications
pro2.xe.gruserOSUse to store user OS (for 2FA) needed for the info in notification email of 2fa activation
pro2.xe.gr_XETemp2FAHolds user info for 2FA like username & phoneNumbers
pro2.xe.gr2faIf user has activated 2FA
pro2.xe.grkeepMeSet the “remind me” feature on login form
pro2.xe.gramplifyinvalidAdsHolds validation information for ads on the Grid (e.g if an ad in invalid due to the lack of proper geo info)
pro2.xe.grXE_TRUSTED_CLIENTUsed in 2FA to store a user as secure
pro2.xe.grXE_NEW_DEVICE_LOGINUsed in 2FA to identify a new device login
Googlerc::eThis cookie is used to distinguish between humans and bots.
Newrelicevents/1/#Used to monitor website performance for statistical purposes related to technical performance
AWS Load BalancerAWSALBCORSSticky session feature (also known as session affinity) to enable the load balancer to bind a user's session to a specific target. This ensures that all requests from the user during the session are sent to the same target
AWS Load BalancerAWSALBSticky session feature (also known as session affinity) to enable the load balancer to bind a user's session to a specific target. This ensures that all requests from the user during the session are sent to the same targetCookies μέτρησης επισκεψιμότητας - απόδοσης:Τα cookies αυτής της κατηγορίας χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουμε στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επισκεψιμότητα της Ιστοσελίδας μας με αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της, υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί. Μας βοηθούν να μάθουμε ποιες σελίδες είναι περισσότερο ή λιγότερο δημοφιλείς, να δούμε πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο και αν έχουν κάνει κλικ σε έναν σύνδεσμο. Αυτό μας επιτρέπει να καταλάβουμε τι κάνουμε σωστά και σε ποια σημεία υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, και να εξασφαλίζουμε ότι οι σελίδες λειτουργούν όπως πρέπει και εμφανίζονται σωστά. Οι πληροφορίες που συλλέγονται περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, τα προγράμματα περιήγησης στο διαδίκτυο και τα λειτουργικά συστήματα που χρησιμοποιούνται, το όνομα τομέα του ιστότοπου που επισκεφθήκατε προηγουμένως, τον αριθμό επισκέψεων, τη μέση διάρκεια επίσκεψης και τις σελίδες που προβλήθηκαν. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και απολύτως ανώνυμες. Αν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, δεν θα γνωρίζουμε πότε επισκεφθήκατε τον ιστότοπό μας και δεν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την απόδοσή του και να βελτιώσουμε την εμπειρία σας. Για να πραγματοποιήσουμε αυτές τις λειτουργίες, χρησιμοποιούμε υπηρεσίες της Google.

Δημιουργείται απόCookieΠεριγραφή
my.xe.grexitIntentFlagThis cookie is used to record the user's intention to leave the page. It also tracks the user's page views. Collects statistics on the user's visits to the website, such as the number of visits, average time spent on the website and what pages have been read.
my.xe.grfirst_timeThis is used in thank you page. We don't want to write events multiple times (eg when a user refresh) We are calling tracking events in GA, Facebook Pixel only once using this localstorage item.
my.xe.grgtmSendCheckoutDoes a datalayer push to GA with product info on purchase page (productID, productName, quantity, price)
Facebook_fbpUsed by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers.
TikTok_ttpUsed by TikTok to measure and improve the performance of advertising campaigns and to personalize the user's experience (including ads) on TikTok
Google Analytics_gatUsed by Google Analytics to throttle request rate
Google Adsgclaufirst party cookie for "Conversion Linker" functionality - it takes information in ad clicks and stores it in a first-party cookie so that conversions can be attributed outside the landing page.
Google Analytics_gaRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Google Analytics_gidRegisters a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Google Analyticsga#Registers a unique ID that is used to store and count pageviews.
Google AnalyticsutmaKeep track of the number of times a visitor has been to the site pertaining to the cookie, when their first visit was, and when their last visit occurred.
Google AnalyticsutmbThe B and C cookies are brothers, working together to calculate how long a visit takes.
Google AnalyticsutmcThe B and C cookies are brothers, working together to calculate how long a visit takes.
Google AnalyticsutmzKeep track of where the visitor came from, what search engine you used, what link you clicked on, what keyword you used, and where they were in the world when you accessed a website.
Google AdwordsgadsUsed to register what ads have been displayed to the user.


Cookies εξατομίκευσης:

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στον ιστότοπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση, αποθηκεύοντας τις επιλογές σας υπό την προϋπόθεση ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει ήδη συγκατατεθεί. Μπορεί να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους των οποίων οι υπηρεσίες προστέθηκαν στις σελίδες μας. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies μπορεί να είναι ανώνυμες και δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τη δραστηριότητα περιήγησής σας σε άλλους ιστότοπους. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookies, τότε ορισμένες ή όλες οι παραπάνω υπηρεσίες ενδέχεται να μη λειτουργήσουν σωστά.

Δημιουργείται απόCookieΠεριγραφή
Doubleclick.nettest_cookieUsed to check if the user's browser supports cookies.
xe.grpushStatusWeb Push Configuration: pushStatus cookie from my.xe informing for the correct push status of the browser
xe.grautomoto_latest_searchStores the latest search
xe.grautomoto_prefsComparison pane: Calc the proper dimensions for the #lp_items pane
xe.grautomoto_pagingPaging dropdown: The "number of ads per page" links set a cookie to be parsed by the system (Perl backend)
xe.grautomoto_contactSellerWrite a cookie to remember that the client has already contacted the seller
xe.grproperty_contactSellerKeeping if a user has contact owner of a property ad
xe.grproperty_pagingPaging dropdown: The "number of ads per page" links set a cookie to be parsed by the system (Perl backend)
xe.grxe_contactSellerKeeping if a user has contact owner of a marketplace ad
xe.grxe_last_searchIs added by PERL after each search. Not sure where it is used (Rodeo doesn't do something with it)
xe.grxe_pagingPaging dropdown: The "number of ads per page" links set a cookie to be parsed by the system (Perl backend)
xe.grnonactive_openBudgetCalculatorWe use it in the old property homepage, in a user budget calculator
xe.grsearchBarStatuscookie for the old xe homepage search bar widget
xe.gropenInteractiveMapWhen user connected to my.xe through the Open Interactive Map CTA (old homepage map by powerbi with costs per area)
xe.grreturnToBudgetSet a cookie when the user connected to my.xe.gr through the Calculate Budget CTA. If cookie exists open Budget Calculator
xe.grproperty_last_searchStores the latest search
xe.grlast_searchStores the latest search in marketplace
xe.grproperty-transaction-iconUsed to store values for property search in searches widget
xe.grproperty-transaction-idUsed to store values for property search in searches widget
xe.grproperty-transaction-valueUsed to store values for property search in searches widget
xe.grproperty-type-iconUsed to store values for property search in searches widget
xe.grproperty-type-idUsed to store values for property search in searches widget
xe.grproperty-type-valueUsed to store values for property search in searches widget
xe.grselectedAreaUsed to store values for property search in searches widget


Μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies ιστοτόπου στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης και μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αποδοχής, απόρριψης ή διαγραφής των cookies. Αν επιλέξετε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας, μπορεί να διαπιστώσετε ότι ορισμένες λειτουργίες και χαρακτηριστικά δε θα λειτουργήσουν όπως πρέπει προκειμένου να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της Εταιρείας.Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα cookies, επισκεφτείτε τους ακόλουθους ιστότοπους, οι οποίοι περιλαμβάνουν λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τους τύπους των cookies, τον τρόπο χρήσης τους και τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις cookie:

http://www.cookiepedia.co.uk/index.php?title=How_to_Manage_Cookies ή

http://www.aboutcookies.org/

Κάντε κλικ παρακάτω για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης και διαγραφής των cookies στα πιο συνηθισμένα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται:

Mozilla Firefox®
Google Chrome
Safari®

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τη χρήση cookies εκ μέρους μας μπορείτε να επικοινωνήσετε στο help@xe.gr.

16. Εφαρμοστέο Δίκαιο - ΔικαιοδοσίαΟι παρόντες όροι ισχύουν εξίσου και προς όφελος της Εταιρίας, των θυγατρικών της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιριών, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και σε περίπτωση που οιοσδήποτε εξ’ αυτών προκύπτει ότι είναι άκυρος ή/και μη εφαρμοστέος έστω και μερικά για οποιονδήποτε λόγο, οι όροι που δεν επηρεάζονται από αυτόν θα εφαρμόζονται και έχουν πλήρη ισχύ.

Για κάθε διαφορά που τυχόν ανακύψει αναφορικά με την λειτουργία και χρήση του xe.gr, οι καταναλωτές μπορούν σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία, να απευθύνονται στον αρμόδιο ελληνικό φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών που είναι εν προκειμένω ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 144, Αθήνα 11471, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: grammateia@synigoroskatanaloti.gr, Δικτυακός τόπος: http://www.synigoroskatanaloti.gr, Τηλέφωνο 2106460862

Εφόσον δεν καταστεί δυνατή η συναινετική διευθέτηση αυτής, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια των Αθηνών. Για κάθε διαφορά σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθώς και για κάθε άλλο ζήτημα σχετικά με την χρήση του xe.gr, εφαρμοστέο είναι το Ελληνικό Δίκαιο.

Για να λάβετε οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τους παρόντες όρους μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εξυπηρέτηση πελατών της Εταιρίας. Βρείτε τους τρόπους επικοινωνίας εδώ.

17. Χρήση Υπηρεσιών για ΕνήλικεςΣε συνέχεια των όρων χρήσης και της πολιτικής απορρήτου όπως έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα μας και ισχύουν μέχρι και σήμερα και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι και των παρακάτω, με τη χρήση της συγκεκριμένης υπηρεσίας μας αποδέχεστε επιπλέον ότι:

Είστε άνω των 18 ετών. Αν δεν είστε 18 ετών, δεν έχετε εξουσιοδότηση για τη χρήση αυτής της υπηρεσίας. Αν κατά παρέκκλιση των παραπάνω κάνετε χρήση της υπηρεσίας, η Εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη ενώ επιφυλάσσεται έναντι των νομικά υπεύθυνων για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν υποστεί από την παραβίαση των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας μας και των υπηρεσιών της αλλά και για κάθε άλλο νόμιμο δικαίωμά της.
Δεν έχετε καταδικαστεί για κακούργημα και δεν επιδιώκετε παραπλανητική χρήση της υπηρεσίας μας.
Με την πρόσβαση σε αυτή την υπηρεσία συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε με νόμιμο τρόπο οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία παρέχεται σε εσάς από άλλους χρήστες και ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε προσωπικές πληροφορίες τους για οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή προηγούμενη συγκατάθεση του χρήστη στον οποίο ανήκουν οι πληροφορίες.

Η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση εφιστά την προσοχή σας πριν την ανταλλαγή προσωπικών πληροφοριών ενώ σας γνωρίζει ότι δεν έχει τη δυνατότητα ούτε και υποχρεούται σε ποινικό ή οποιονδήποτε νομικό έλεγχο των χρηστών αλλά και των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω της υπηρεσίας της.

Ενημερώθηκε στις: 22/03/2024

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!