Άρθρα σχετικά με: Υπολογιστής Δανείου

Είναι υποχρεωτική η ασφάλιση κατοικίας που αποκτήθηκε μέσω στεγαστικού δανείου;

Η ασφάλεια κατοικίας είναι υποχρεωτική όταν πρόκειται να αποκτηθεί με στεγαστικό δάνειο και ονομάζεται ασφάλεια ενυπόθηκης κατοικίας. Η ασφαλιστική εταιρεία ή ο ασφαλιστικός σύμβουλος επιλέγονται ελεύθερα από τον ενδιαφερόμενο, αρκεί να πληρούνται οι προϋποθέσεις της δανειακής σύμβασης.
Η ασφάλιση ακινήτου προστατεύει τον επενδυτή από διάφορους κινδύνους και ανεπιθύμητα γεγονότα, όπως πυρκαγιές, κλοπές, ζημιές από φυσικές καταστροφές, και πολλά άλλα.

Ενημερώθηκε στις: 23/11/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!