Άρθρα σχετικά με: Υπολογιστής Δανείου

Ποιές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση στεγαστικού δανείου;

Στεγαστικό δάνειο μπορείτε να πάρετε εφόσον ισχύουν τα παρακάτω:

Πρέπει να είστε πάνω από 18 ετών.
Κατά τη λήξη του δανείου, η ηλικία σας να μην ξεπερνά τα 75 έτη. Αν για παράδειγμα είστε 50 ετών, η συνολική διάρκεια αποπληρωμής δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από 25 χρόνια), εκτός και αν στη δανειακή σύμβαση μπει νεότερος εγγυητής ο οποίος στη λήξη του δανείου θα είναι μικρότερος από 75 ετών.
Το οικογενειακό σας εισόδημα να είναι επαρκές και ανάλογο του ποσού που θέλετε να δανειστείτε και της μηνιαίας δόσης που θα κληθείτε να πληρώσετε (Σε περίπτωση που η μηνιαία δόση του στεγαστικού δανείου σας μαζί με το συνολικό ποσό των δόσεών σας κάθε μήνα σε άλλα δάνεια και πιστωτικές κάρτες ξεπερνά το 40% του εισοδήματος που δηλώνετε πιθανό να χρειαστεί να δηλωθεί εγγυητής)
Σε αρκετές περιπτώσεις χρειάζεται να προσφέρετε στην Τράπεζα κάποια μορφή εξασφάλισης (προσημείωση ακινήτου ή ενεχυρίαση μετρητών ή τίτλων) ή κάποιον εγγυητή.
Στις περισσότερες περιπτώσεις θα πρέπει να διαθέτετε ένα, έστω και σχετικά μικρό, μέρος των χρημάτων που απαιτούνται για την αγορά ή κατασκευή της κατοικίας σας μιας και τις περισσότερες φορές η Τράπεζα καλύπτει μέχρι το 80% της αξίας του ακινήτου.


Τέλος, μεταξύ άλλων εξετάζεται η γενικότερη συναλλακτική σας συμπεριφορά (π.χ. έγκαιρη αποπληρωμή δόσεων προηγούμενων δανείων, καρτών κλπ.).

Χρησιμοποιήστε τη μηχανή αναζήτησης της Χρυσής Ευκαιρίας για να βρείτε το ακίνητο που σας ταιριάζει!

Ενημερώθηκε στις: 18/05/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!