Άρθρα σχετικά με: Υπολογιστής Δανείου

Τι είναι η εισφορά του ν. 128/75;

Η εισφορά του Ν. 128/75, εκφρασμένη σαν ποσοστό (0,12% για χρηματοδότηση κατοικίας και 0,60% για χρηματοδότηση λοιπών ακινήτων), προστίθεται στο εκάστοτε επιτόκιο (σταθερό ή κυμαινόμενο) με βάση το οποίο διαμορφώνεται η μηνιαία δόση του δανειολήπτη για την αντίστοιχη περίοδο.

Έτσι, αν για παράδειγμα, το επιτόκιο για την συγκεκριμένη περίοδο είναι 3,80%, το τελικό επιτόκιο θα είναι 3,80%+0,12%= 3,92%.

Η εισφορά λοιπόν, αποδίδεται από τον δανειολήπτη στην Τράπεζα η οποία με την σειρά της την αποδίδει στο Δημόσιο.

Ενημερώθηκε στις: 18/05/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!