Άρθρα σχετικά με: Υπολογιστής Δανείου

Τι επιτόκιο να διαλέξω για το στεγαστικό μου δάνειο;

Για το στεγαστικό σας δάνειο μπορείτε να επιλέξετε:

σταθερό επιτόκιο για όλη τη διάρκεια του δανείου,
κυμαινόμενο επιτόκιο ή
ένα συνδυασμό των δύο, επιλέγοντας σταθερό επιτόκιο για μία αρχική περίοδο και κυμαινόμενο επιτόκιο το οποίο θα ισχύει από την λήξη της περιόδου με σταθερό επιτόκιο μέχρι και τη λήξη της συνολικής διάρκειας αποπληρωμής του δανείου που θα επιλέξετε.

Για παράδειγμα μπορείτε να πάρετε ένα δάνειο με συνολική διάρκεια αποπληρωμής 25 χρόνια όπου τα 10 πρώτα θα είναι με σταθερό επιτόκιο και τα υπόλοιπα 15 με κυμαινόμενο.

Το σταθερό επιτόκιο παραμένει αμετάβλητο για τη χρονική περίοδο που θα το επιλέξετε. Mε αυτό τον τρόπο απολαμβάνετε απόλυτη προστασία από την άνοδο των επιτοκίων για το χρονικό διάστημα που θα επιλέξετε.

Το κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελείται από το επιτόκιο βάσης (π.χ. 3M Euribor), πλέον ενός περιθωρίου (spread) το οποίο παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του δανείου. Η διακύμανση του κυμαινόμενου επιτοκίου οφείλεται στις διακυμάνσεις του επιτοκίου βάσης, όπως αυτό διαμορφώνεται στη διατραπεζική αγορά. Σε περίπτωση ανόδου των επιτοκίων η μηνιαία δόση θα αυξηθεί και αντίστοιχα η δόση σας θα μειωθεί σε περίπτωση πτώσης των επιτοκίων.

Ενημερώθηκε στις: 14/11/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!