Άρθρα σχετικά με: Υπολογιστής Δανείου

Ποιο είναι το κόστος αίτησης στεγαστικού δανείου;

Κάθε αίτηση για στεγαστικό δάνειο συνεπάγεται κάποια έξοδα που σχετίζονται με την επεξεργασία της αίτησης και άλλες σχετικές εργασίες.

Συγκεκριμένα

Δαπάνη εξέτασης αιτήματος και έξοδα νομικού – τεχνικού ελέγχου: 850 ευρώ (ενδεικτικά, ανάλογα με το προϊόν).
Έξοδα Υποθηκοφυλακείου/Κτηματολογικού Γραφείου για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης: 0,775% ή 0,875% αντιστοίχως επί του ποσού της προσημείωσης + ΦΠΑ και
Έξοδα για την υποβολή-κατάθεση της αίτησης, της περίληψης και για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, ενδεικτικά 60-80 ευρώ + ΦΠΑ
Έξοδα παράστασης δικηγόρου για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης: 359,60 ευρώ (αφορούν στην αμοιβή του δικηγόρου της Τράπεζας. Η αμοιβή του δικηγόρου που θα εκπροσωπήσει εσάς καθορίζεται από τον ίδιο).
Έξοδα έκδοσης Αποσπάσματος Κτηματολογικού Διαγράμματος: 15 ευρώ + ΦΠΑ ανά ακίνητο (με βάση τον Κωδικό Αριθμό Εθνικου Κτηματολογίου/ΚΑΕΚ)
Έξοδα για τη δήλωση των δικαιωμάτων προσημείωσης στο Κτηματολογικό Γραφείο 35 ευρώ ανά δικαίωμα.
Επιπλέον, σε περίπτωση τμηματικών εκταμιεύσεων: 120 ευρώ ανα πιστοποίηση εργασιών

Σημείωση: Τα κόστη αίτησης στεγαστικού δανείου αφορούν τα συνήθη τιμολόγια τραπεζών. Τα τελικά κόστη ενδέχεται να αλλάζουν ανα τράπεζα και προϊόν στεγαστικού δανείου.

Ενημερώθηκε στις: 14/11/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!