Άρθρα σχετικά με: Υπολογιστής Δανείου

Πόσο χρόνο θα χρειαστώ για να εξοφλήσω το δάνειο μου;

Η συνολική διάρκεια αποπληρωμής του δανείου ορίζεται από την χρονική διάρκεια που θα επιλέξετε για να αποπλήρωσετε το δάνειο σας.

Η συνολική διάρκεια αποπληρωμής μπορεί να είναι από 5 έως και 35 χρόνια.

Μία μεγάλη διάρκεια εξασφαλίζει μεν χαμηλή μηνιαία δόση, όμως συνολικά οι τόκοι είναι περισσότεροι.
Αντίθετα, επιλέγοντας μικρότερη διάρκεια προκύπτουν λιγότεροι τόκοι, αλλά διαμορφώνεται μία υψηλότερη δόση.

Επομένως, η διάρκεια που θα επιλέξετε πρέπει να διαμορφώνει τη δόση σας σε τέτοιο ύψος, ώστε ενδεχόμενη μεταβολή στο εισόδημά σας ή κάποιο απρόοπτο να μην σας δημιουργήσουν πρόβλημα στην εξυπηρέτηση του δανείου.

Τέλος, μην ξεχνάτε ότι η ηλικία του νεότερου συμβαλλόμενου στο δάνειο δεν μπορεί να ξεπερνά τα 75 έτη στη λήξη του δανείου.

Ενημερώθηκε στις: 15/05/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!