Άρθρα σχετικά με: Επαγγελματίες

Φίλτρα σελίδας αγγελιών

Τα νέα σετ φίλτρων που υπάρχουν στη σελίδα των αγγελιών σας, με τη νέα λειτουργικότητα που προσφέρουν, σας επιτρέπουν να διαχειριστείτε και να ενημερώσετε τις αγγελίες σας πολύ πιο αποτελεσματικά. Παρακάτω θα βρείτε μια συνοπτική παρουσίαση της νέας αυτής λειτουργικότητας.

Νέες επιλογέςΑρχικά, σημειώστε πως διαχωρίστηκαν τα "Προϊόντα" τα σε ένα ξεχωριστό φίλτρο ώστε να μπορείτε να επιλέξετε πιο συγκεκριμένα το τι θέλετε να επιστρέψει η αναζήτηση ως αποτέλεσμα.Επίσης, το φίλτρο "Κατάσταση" επεκτάθηκε και περιλαμβάνει τις παρακάτω επιλογές, κάποιες από τις οποίες είναι νέες και κάποιες λειτουργούν διαφορετικά από πριν. Δείτε τις λεπτομερώς:

Ενεργές (τώρα)
Επιστρέφει όσες αγγελίες είναι ενεργές τη στιγμή εφαρμογής του φίλτρου. Αν συνδυαστεί με το φίλτρο ''Προϊόν" τότε περιορίζονται τα αποτελέσματα σε όσες αγγελίες, αυτή τη στιγμή, έχουν τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.
Παράδειγμα: αν στα φίλτρα επιλέξουμε "Internet", "Απλή" και "Ενεργές τώρα" θα δούμε όσες αγγελίες είναι (μόνο) "Απλές" τη στιγμή που πραγματοποιούμε την αναζήτηση.

Ανενεργές (τώρα)
Επιστρέφει όσες αγγελίες είναι ανενεργές τη στιγμή εφαρμογής του φίλτρου. Αν συνδυαστεί με το φίλτρο "Προϊόν" τότε περιορίζονται τα αποτελέσματα σε όσες αγγελίες, αυτή τη στιγμή, δεν έχουν το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό.
Παράδειγμα: αν στα φίλτρα επιλέξουμε "Internet" και "Ανενεργές τώρα" θα δούμε όσες αγγελίες δεν είναι καθόλου ενεργές στο Internet (δηλαδή δεν έχουν κανένα προϊόν). Αν προσθέσουμε το φίλτρο "Gold" θα αναζητήσουμε όσες δεν είναι Gold αυτή τη στιγμή (οι οποίες όμως μπορεί να είναι -με άλλον προϊόν- ή και να μην είναι ενεργές την ώρα της αναζήτησης).

Ενεργές (διάστημα)
Αντίστοιχα με το παραπάνω αλλά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σημειώστε πως όταν προσδιορίζετε ένα διάστημα, η αγγελία δεν απαιτείται να είναι ενεργή μέσα σε ολόκληρο το διάστημα - αρκεί και σε ένα τμήμα του μόνο.
Παράδειγμα: αν ζητήσετε τις ενεργές αγγελίες από 1/1/2019 μέχρι 5/1/2019, τότε θα δείτε αγγελίες που ήταν ενεργές κάποια στιγμή μέσα στο διάστημα αυτό - και κάποια που έληγε στις 6/1 αλλά και κάποια που έληγε στις 2/1/2019.

Ανενεργές (διάστημα)
Αντίστοιχα με τα παραπάνω αλλά για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Λήξη σε 3, 7 ή 15 ημέρες
Το φίλτρο αυτό, όταν χρησιμοποιείται χωρίς το φίλτρο "Προϊόν", επιστρέφει όσες αγγελίες θα κατέβουν από το Internet μέσα σε 3, 7 ή 15 ημέρες. Αν συνδυαστεί με το φίλτρο "Προϊόν", τότε επιστρέφει όσες αγγελίες θα πάψουν να εμφανίζονται με τον συγκεκριμένο τρόπο μέσα στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα.
Παράδειγμα: αν στα φίλτρα επιλέξουμε "Internet", "Λήγουν σε 3 ημέρες" και "Gold", θα δούμε όσες αγγελίες θα πάψουν να είναι Gold μέσα σε 3 ημέρες από τώρα - ασχέτως του αν μετά θα συνεχίσουν να είναι απλές ή όχι. Αν δεν επιλέξουμε το "Gold", τότε θα δούμε όλες τις αγγελίες που θα κατέβουν από το internet μέσα στις επόμενες τρεις ημέρες.

Λήξη πριν από 3, 7 ή 15 ημέρες
Αντίστοιχο με το παραπάνω αλλά για το παρελθόν. Αν δεν προσδιορίσουμε Προϊόν, τότε θα δούμε όλες τις αγγελίες που κατέβηκαν από το internet. Μαζί με Προϊόν, το φίλτρο θα επιστρέψει όσες αγγελίες έπαψαν να είναι με αυτό το χαρακτηριστικό μέσα στην αντίστοιχη χρονική περίοδο.
Παράδειγμα: το φίλτρο "Λήξη πριν από 3 ημέρες" και Gold θα επιστρέψει όλες τις αγγελίες που έπαψαν να είναι Gold μέσα στις προηγούμενες τρεις ημέρες (ασχέτως αν είναι ή όχι ακόμα online). Χωρίς το Gold, θα επιστρέψει όσες κατέβηκαν από το internet μέσα στις τελευταίες τρεις ημέρες (άρα, εκ των πραγμάτων, πλέον δεν είναι online).


Τέλος, το φίλτρο Κωδικός Αναφοράς μπορεί πλέον να ψάξει για πάνω από έναν κωδικούς ταυτόχρονα, αν τους διαχωρίσετε με κόμμα (π.χ. "Κωδικός1, Κωδικός2").

ΠαραδείγματαΘέλω να ανανεώσω τις αγγελίες μου που έληξαν προχθες και άρα έπεσαν από το internet.
Επιλέξτε "Internet", "Έληξαν πριν από 3 ημέρες".

Θέλω να δω τις απλές αγγελίες μου ώστε να κάνω κάποιες από αυτές Gold.
Επιλέξτε "Internet", "Ενεργές τώρα", "Απλή".

Θέλω να δω ποιες αγγελίες μου θα λήξουν μέσα στο Σαββατοκύριακο ώστε να τις ανανεώσω.
Επιλέξτε "Internet", "Λήγουν σε τρεις ημέρες".

Θέλω να δω ποιες αγγελίες αγγελίες έκανα Gold μια συγκεκριμένη ημερομηνία.
Επιλέξτε "Internet", "Ενεργές στις ημερομηνίες", προϊόν "Gold" και προσδιορίστε και το διάστημα που σας ενδιαφέρει.

Είχα κάποιες Gold αγγελίες, των οποίων το Gold έληξε προχθές. Ποιες είναι;
Επιλέξτε "Internet", "Έληξαν πριν από τρεις ημέρες", "Gold".

Ενημερώθηκε στις: 01/06/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!