Άρθρα σχετικά με: Υπολογιστής Δανείου

Παρέχονται διευκολύνσεις ή εκπτώσεις για ένα στεγαστικό δάνειο;

Αναλόγως με την τράπεζα και το επιτόκιο παρέχονται διευκολύνσεις ή εκπτωσεις σχετικά με την αρχική περίοδο καταβολής των δόσεων του δανείου.
Ενδεικτικά, ανα περίπτωση και ανα τράπεζα μπορείτε να λάβετε:

Δυνατότητα πρόωρης εξόφλησης μέσω αποπληρωμής οποτεδήποτε, χωρίς επιβάρυνση για το πρόωρα εξοφλούμενο κεφάλαιο.
Περίοδο χάριτος και χαμηλή εκκίνηση
Αρχική περίοδο καταβολής μόνο τόκων για τα πρώτα 1 ή 2 χρόνια και παράλειψη της πληρωμής μιας δόσης κάθε χρόνο, από τον 2ο χρόνο αποπληρωμής.

Ο εξειδικευμένος σύμβουλος στεγαστικών δανείων της Χρυσής Ευκαιρίας θα σας δώσει αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με το αίτημά σας.

Ενημερώθηκε στις: 15/11/2023

Σας βοήθησε το συγκεκριμένο άρθρο;

Μοιραστείτε τα σχόλιά σας

Ματαίωση

Σας ευχαριστούμε!